Nieuwsbericht

Twee publicaties programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Chris Bos
9 november 2020 | 1 minuut lezen

Het interdepartementale programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft als doel het voor lokale casusregisseurs en andere professionals makkelijker te maken om mensen in multiprobleemsituaties goed en snel te helpen. Daarbij ligt de focus op doorbraken in cases waarbij mensen klem zitten tussen de regels van verschillende instanties. Het programma heeft onlangs twee publicaties opgeleverd die daarbij helpen.

Het programma heeft onlangs een boekje gepubliceerd met 9 verhalen uit de dagelijkse praktijk van de maatwerkprofessional. Een publicatie waarin het programma in een inkijkje geeft in de dagelijkse realiteit van professionals in het veld; ook zij raken verstrikt in het verstikkende web van wetten, regels en instanties. Het programma werkt aan een beter begaanbaar pad voor hen. Wie liever een papieren exemplaar ontvangt kan mailen naar maatwerkmultiprobleemhuishoudens@minszw.nl.

Met welke wetten heeft de professional in het sociaal domein te maken in de dagelijkse praktijk? En wat zijn de mogelijkheden om van sommige wetten af te wijken? Veel wetten in het sociaal domein kennen hardheidsclausules die uitzonderingen, en dus maatwerk, mogelijk maken. Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft kennis- en adviesbureau Stimulansz gevraagd om een overzicht te maken van alle hardheidclausules in 37 wetten rond het sociaal domein. Een overzicht dat de professional helpt om binnen bestaande regelgeving tot een oplossing te komen én die bijdraagt aan de discussie rondom maatwerk.

Doordat het geclusterd is per thema vind je snel de wet die je nodig hebt. Per wet is aangegeven of er een hardheidclausule is, of niet. Ook zijn er per wet bijzondere afwijkingsbevoegdheden opgenomen. Je wordt altijd doorgeleid naar de betreffende volledige wettekst, zodat je ook precies weet wat er staat in de wet.

Lid wordenContact