Nieuwsbericht

Driegesprek: hoe benut je kennis beter in het sociaal domein?

Chris Bos
30 oktober 2020 | 2 minuten lezen

Sociale Vraagstukken sprak met drie bestuurders: Veronique Timmerhuis (ZonMw), Ali Rabarison (VNG) en Janny Bakker-Klein (Movisie).

Met het jaar komt er meer kennis beschikbaar die het sociaal domein kan versterken. Hoe kan daar beter gebruik van worden gemaakt? Bestuurders van drie bepalende spelers - Movisie, VNG en ZonMw - gaan daarover volgende maand in gesprek op het congres Doen wat werkt. Voor Sociale Vraagstukken namen ze een voorschot. ‘Het is ook een kwestie van tijd, en die wordt niet altijd gegund.’

‘Doen wat werkt’ is al een aantal jaren het credo in het sociaal domein. Oftewel, zet bij de aanpak van sociale vraagstukken de best beschikbare kennis in. Maak bij de aanpak van dakloosheid bijvoorbeeld gebruik van de jarenlange expertise van Housing first, of laat huisartsen in bepaalde gevallen een ‘welzijn op recept’ voorschrijven aan mensen met psychosociale problemen. Toch klinkt met regelmaat de verzuchting dat zulke kennis nog veel te weinig wordt gebruikt.

Klopt het dat professionals en beleidsmakers in het sociaal domein onvoldoende gebruik maken van de beschikbare kennis?
Veronique Timmerhuis (ZonMw): ‘Ja en nee. Het delen van kennis kan altijd meer en beter, maar het is een ingewikkelde opgave. Aan de ene kant omdat het veld heel breed is; er werken ongelofelijk veel professionals aan verschillende vraagstukken en die moeten allemaal weten welke kennis beschikbaar is en hoe zij deze kunnen benutten. Aan de andere kant gaat het in het sociaal domein vaak om situaties waarin verschillende problematieken tegelijk spelen. Dat betekent dat de meeste vraagstukken raken aan meerdere disciplines. Het is dus niet zo vanzelfsprekend dat kennis goed stroomt, maar er zijn gelukkig ook veel voorbeelden waarin dat wel lukt. Het is mooi dat die op het congres op 10 november gedeeld worden.’

Ali Rabarison (VNG): ‘In mijn ogen is er zeker voldoende kennis beschikbaar, er zijn ontzettend veel rapporten over allerlei maatschappelijke vraagstukken. Maar als we zeggen dat professionals en beleidsmakers hier onvoldoende gebruik van maken, leggen we de verantwoordelijkheid teveel bij hen. De beschikbare kennis zou meer gebruikt kunnen worden als zij nog toegankelijker is en als er meer tijd is voor kennisvergaring. Aan de toegankelijkheid wordt gewerkt in goede initiatieven zoals de Werkplaatsen Sociaal Domein, waar wetenschap en praktijk bij elkaar komen. De tijd wordt echter niet altijd gegund. Vanuit de maatschappij, de politiek en de media, komt steeds meer druk om snel te reageren en met oplossingen te komen. Er is te weinig ruimte voor de gemeente en professionals om zich te verdiepen in wat precies speelt en nodig is.’

  • Benieuwd of Janny Bakker het daar mee eens is? Lees het hele artikel van Evelien Vos in Sociale Vraagstukken
Lid wordenContact