Nieuwsbericht

Meer ruimte voor jongerenwerk in coronatijd

29 oktober 2020 | 6 minuten lezen

Jongerenwerk in coronatijd gaat zoveel mogelijk door
Jongerenwerkers zijn actief in meerdere leefdomeinen, zoals de vrije tijd en schoolomgeving. Als jongerenwerker heb je een belangrijke rol in de begeleiding en ondersteuning van jongeren in deze leefdomeinen. Om die reden gelden er uitzonderingen voor jongerenwerkers op de algemene maatregelen. Net als voor professionals in de jeugdhulp al het geval was. Want zoveel mogelijk thuiswerken of drukte vermijden is voor jou als jongerenwerker niet altijd mogelijk. In je werk kom je op scholen of op andere plekken waar veel jongeren zijn. Juist nu is het belangrijk om in contact te blijven met jongeren op straat en op school, en activiteiten te blijven organiseren.

Het coronavirus is er nog steeds en dus moeten we met elkaar waakzaam blijven om verspreiding te voorkomen. Blijf met jongeren in gesprek over de stijging van het aantal besmettingen en het naleven van de basisregels. Maar hoe blijf je in contact met jongeren en hoe organiseer je je werk tijdens de coronatijd?

Lees hieronder een aantal veelgestelde vragen over de maatregelen en uitzonderingen die ruimte bieden voor jouw werk als jongerenwerker. Algemene informatie en maatregelen voor professionals vind je op de pagina met algemene informatie voor professionals.

Waar moet ik rekening mee houden bij een-op-een contact met jongeren?

 • In principe kun je fysiek afspreken met een jongere. Maak steeds de afweging wat voor contact op dit moment het beste past. Wat is nodig in deze specifieke situatie? Kijk voor meer tips bij deze afweging op de pagina Afwegingen bij face-to-face contact. Uitgangspunt bij elk contact is dat je steeds zo goed mogelijk rekening houdt met de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. En daarbij natuurlijk rekening houdt met je eigen gezondheid.
 • Soms is online contact en ondersteuning van jongeren ook passend. Voor tips over online ondersteuning en zorg kun je de pagina Online zorg op afstand raadplegen. Tips voor online jongerenwerk staan op deze pagina gebundeld onder het kopje online jongerenwerk.

Waar moet ik rekening mee houden bij het organiseren van activiteiten in de binnenruimte?

 • Voor activiteiten in binnenruimten geldt een maximum van dertig personen per ruimte voor jongeren die 18 jaar of ouder zijn. Voor jongeren tot en met 17 jaar geldt een uitzondering op het maximum van dertig personen per ruimte. Blijf bij afwegingen voor de groepsgrootte je gezond verstand gebruiken en stem dit af met de gemeente. Is de ruimte groot genoeg voor het aantal deelnemers? Wat vraagt de situatie? Kun je een veilige afstand van elkaar bewaren?
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden. Jongeren vanaf 13 jaar moeten wel anderhalve meter afstand houden van volwassenen.
 • Voor scholen en publiek toegankelijke binnenruimten, zoals wijkcentra, geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder een dringend advies om mondkapjes te gebruiken. Het mondkapje kan worden afgedaan zodra de jongere op een plek zit. Voor besloten binnenplaatsen is het aan de beheerder of organisatie om hierin de afweging te maken. Twijfel je over waar jouw locatie toe behoort? Stem dit dan af met je gemeente.
 • Voor het jongerenwerk is er in principe ruimte om gezelschappen te vormen die groter zijn dan vier personen. Om onduidelijkheid met handhaving te voorkomen is het belangrijk om hierover vooraf met de gemeente af te stemmen. Gebruik ook hierbij het gezond verstand.
 • Doe voordat de jongeren binnenkomen een gezondheidscheck. En wijs jongeren een vaste plek toe.
 • Zorg dat de ruimte voldoende geventileerd wordt.
 • Het is belangrijk dat de deelnemende jongeren goed op de hoogte zijn van de regels die gelden bij de activiteit. Communiceer dit op een duidelijke, overzichtelijke manier. Dit kan je bijvoorbeeld doen door een flyer te maken met de belangrijkste regels die je voor de activiteit hanteert. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidscheck, het achterlaten van contactgegevens, het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en het gebruik van mondkapjes als je je verplaatst binnen de ruimte.

Waar moet ik rekening mee houden bij het organiseren van activiteiten in de buitenruimte?

 • Voor jongerenwerk is er in principe ruimte om af te wijken van het maximum van vier mensen in een gezelschap.
  Gebruik ook hier je gezonde verstand en maak een zorgvuldige afweging. Wat is nodig in deze situatie? Kun je een veilige afstand van elkaar en andere mensen bewaren? Om onduidelijkheid met handhaving te voorkomen is het belangrijk om hierover vooraf met de gemeente af te stemmen.
 • Denk er ook aan dat het niet is toegestaan om te zingen of schreeuwen bij activiteiten, omdat hierbij meer kans is op besmettingen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden. Jongeren van 13 jaar en ouder houden wel anderhalve meter afstand van volwassenen.

Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik als jongerenwerker op scholen actief ben?

 • Jongeren in het voortgezet onderwijs hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden. Zij houden wel afstand van leerkrachten en andere volwassenen. Voor leerlingen van het mbo en hoger onderwijs geldt dat zij onderling wel anderhalve meter afstand moeten houden.
 • Als jongerenwerker ben je regelmatig actief op plekken waar het lastig is om anderhalve meter afstand te houden, zoals de aula of de schoolgangen. Stem met de school af welke voorzorgsmaatregelen jullie treffen voor jouw fysieke gezondheid.

Voor jongeren is er een speciaal overzicht van vragen en antwoorden van de maatregelen die sinds 14 oktober zijn ingevoerd. Wijs jongeren ook op eventuele lokale maatregelen. Lees daarover meer op de website van de rijksoverheid.

Heb ook extra aandacht voor de nieuwe maatregelen rond het buiten afspreken.
Deze maatregelen kunnen bij jongeren voor onduidelijkheid zorgen. Kort samengevat mogen jongeren vanaf 13 jaar in de buitenruimte onderling niet afspreken om samen te komen in groepen die groter zijn dan vier, omdat ze dan een gezelschap vormen. Op de pagina's Sport en Afspreken met vrienden hebben we een aantal vragen op een rij gezet. Je kunt jongeren naar deze pagina's verwijzen of samen het antwoord op hun vragen opzoeken.

Het is belangrijk om jongeren er bewust van te maken waarom het zo belangrijk is dat ze zich houden aan de maatregelen, ook al behoren ze zelf niet tot de risicogroep. Zij kunnen immers bijdragen aan het verspreiden van het virus. De hersenstichting geeft als tip dat het aanmoedigen van positief gedrag meer effect heeft dan het afkeuren van negatief gedrag. Echter is het wel belangrijk om duidelijk grenzen aan te geven.

Testen
Bespreek de noodzaak om je zo snel mogelijk te laten testen bij (milde) klachten. Er zijn signalen dat jongeren dit niet doen, of hier te lang mee wachten. De test is gratis. Lees meer over de coronatest bij de vragen en antwoorden voor jongeren.

Bron- en contactonderzoek van de GGD
Er zijn signalen dat jongeren elkaar ‘willen beschermen’ en elkaars naam en contactgegevens niet aan de GGD door willen geven. Ga in gesprek met jongeren en benadruk dat dit onderzoek niet is om ze te ‘straffen’, maar geef aan dat dit belangrijk is om het coronavirus onder controle te houden. Lees meer over bron- en contactonderzoek in deze vraag en antwoord voor jongeren.

Online jongerenwerk
Jongeren zijn continue online. Het is belangrijk hierover met hen in gesprek te blijven. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken over coronanieuws en fake news. Naast straatwerk kun je ook contact houden met jongeren door actief aanwezig te blijven in hun online leefwereld. 

Tips
In samenwerking met Stichting JOZ maakte het Nederlands Jeugdinstituut in 2019 een handreiking online jongerenwerk. Een aantal tips die daarin staan genoemd:

 • Zorg voor een herkenbaar en betrouwbaar profiel, zodat gebruikers in één oogopslag zien dat jij een jongerenwerker bent. Laat bijvoorbeeld de organisatie zien waar je voor werkt.

 • Wees je bewust van de vuistregel: doe online (niet) wat je offline ook (niet) zou doen.
 • Integreer sociale media in je werk: zorg dat het onderdeel is van je dagelijkse routine. Stel jezelf constant de vraag: 'Kan ik bij deze werkzaamheden sociale media inzetten?'
 • Zorg dat je niet alleen 'haalt', maar ook 'brengt'. Op het moment dat hierin geen balans is, haken jongeren af. Daarnaast loop je het risico dat jongeren het gevoel krijgen dat je alleen online bent om hen in de gaten te houden.

Voor nog veel meer informatie: zie de speciale pagina's voor jongerenwerkers van het NJI, hier.