Nieuwsbericht

Meidenwerk ondersteunt meisjes in kwetsbare situatie

29 oktober 2020 | 1 minuut lezen

'Meidenwerk' helpt kwetsbare meisjes van 10 tot 23 jaar bij het nadenken over hun toekomst en het stellen van doelen. Dat blijkt uit onderzoek naar deze specifieke methodiek in het jongerenwerk, waarop Cynthia Boomkens op 23 oktober promoveerde aan Tilburg University.

Boomkens onderzocht of meidenwerk kwetsbare meisjes daadwerkelijk ondersteunt bij het zelf vormgeven van hun leven. Ze interviewde voor haar onderzoek onder meer 393 meisjes die ervaring hebben met meidenwerk.

Meisjes die in aanmerking komen voor meidenwerk zijn kwetsbaarder dan anderen doordat ze er alleen voor staan, niet gesteund worden door hun netwerk of zich niet bewust zijn van hun potentiële kwetsbaarheid. Meer dan in gemengd jongerenwerk is er binnen meidenwerk aandacht voor het zelfbeeld van meisjes, hun seksuele bewustwording en hun weerbaarheid.

De bevindingen uit het onderzoek kunnen de kwaliteit en effectiviteit van het meidenwerk versterken. Hoewel veel jongerenwerkorganisaties meidenwerk aanbieden, ontbrak tot nu toe een met onderzoek onderbouwde methodiek. Een van de redenen daarvoor is dat meisjes ondervertegenwoordigd zijn in het jongerenwerk; slechts 10 tot 30 procent van de jongeren in het jongerenwerk is een meisje. Jongerenwerkers moeten daardoor vaak zelf uitvinden hoe ze met meisjes moeten omgaan en kunnen niet vertrouwen op bestaande kennis.

Meidenwerk belangrijke methodiek
Mike Loef van het Nederlands Jeugdinstituut erkent het belang van meidenwerk. 'Zoals ook uit dit onderzoek blijkt, zijn meisjes tussen 10 en 23 jaar vaak ondervertegenwoordigd bij de reguliere activiteiten in het jongerenwerk.
Toch is er een aanzienlijke groep die extra ondersteuning kan gebruiken bij het ontwikkelen van de eigen identiteit. Daarnaast weten we ook dat de ontwikkeling van meisjes tijdens de puberteit anders verloopt dan bij jongens. Dit vraagt om specifieke ondersteuning, die het meidenwerk kan bieden. Het meidenwerk is daarmee een belangrijke methodiek binnen het jongerenwerk.'

Het promotoeonderzoek van Boomkens is uitgevoerd onder de vlag leerstoel Sociaal Werk – Academische werkplaats Sociaal Werk – Tine Van Regenmortel.  Deze leerstoel wordt mede gefinancierd door Sociaal Werk Nederland.

Lid wordenContact