Nieuwsbericht

Bijna 100 miljoen euro voor ‘proeftuinen aardgasvrij’ in 19 gemeenten

27 oktober 2020 | 2 minuten lezen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 19 (nieuwe) gemeenten een rijksbijdrage van totaal € 100 miljoen toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt. Met deze tweede ronde van 19 nieuwe proeftuinen komt het aantal proeftuinen in totaal op 46. Alle 46 deelnemende gemeenten zijn weergegeven op deze kaart.

Doelstelling
Met de proeftuinen en het kennis- en leerprogramma draagt het Programma aardgasvrije wijken (PAW) bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen in de periode tot en met 2030. Het doel van het programma is om te leren op welke wijze het aardgasvrij maken van wijken kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk aardgasvrije woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak gerealiseerd worden. Binnen het PAW worden naar verwachting circa 50.000 woningen en andere gebouwen verduurzaamd.

Rol sociaal werk
De Eindhovense wijk ’t Ven liet zien dat de energietransitie aanknopingspunten biedt voor sociaal werk. In de ALV van 15 mei 2019 vertelden de Buurt Binders hun verhaal hierover.

De energietransitie is ook een sociale opgave dus het sociaal werk / opbouwwerk kan hierbij een belangrijke rol spelen, aldus Nienke Kuijvenhoven adjunct directeur bij Sociaal Werk Nederland. Daarom schudt Krachtproef, het platform van opbouwwerkers en community builders, al langer aan de boom en organiseerde bijeenkomsten over de rol van het sociaal werk in de energietransitie. En startte een leergang voor opbouwwerkers en sociaal ondernemers die al bezig zijn met duurzaamheid en klimaat in hun wijk, of staan te popelen. Inmiddels hebben Krachtproef, Sociaal Werk Nederland en een aantal leden hun krachten gebundeld om dit onderwerp op de kaart te zetten. En breidt het aantal voorbeelden zich uit waar sociaal werk organisaties zoals Versa Welzijn (Gooi eo), Diverz (lees ook hun white paper), Balans en Tinten hun rol pakken de sociale opgave op dit thema concreet maken.

Quick scan en webinar
Binnenkort houdt sociaal werk een quick scan onder leden om onder meer te peilen in hoeverre zij al betrokken zijn bij verduurzaming en de energietransitie in hun gemeente. En houden we samen met onze partners een webinar over het thema ‘sociaal werk en de energietransitie’. Daarin maken we concreet wat de rol van sociaal werk kan zijn en welke aanpak effectief kan zijn, met onder meer een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Sociaal werkers zijn bij uitstek geschikt om woonwijken en bewoners mee te nemen in de omslag naar energietransitie en aardgasvrije wijken. Zie deze afstudeerscriptie 'De sociale energietransitie', Lotje Berkers – student Fontys Hogescholen te Eindhoven.

Lid wordenContact