Nieuwsbericht

Twee vacatures bij Sociaal Werk Nederland

27 oktober 2020 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland heeft twee vacatures: voor respectievelijk een senior strategisch adviseur en een medior tactisch adviseur/projectmanager.

Senior strategisch adviseur
De senior adviseur is strategisch adviseur en thema-/programmamanager op een breed resultaatgebied. Deze nieuwe collega…

 • Inventariseert en analyseert de (lange termijn) maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen, actuele vraagstukken en wet- en regelgeving in het complexe speelveld van stakeholders in het brede sociaal domein. Bepaalt de onderlinge samenhang en de betekenis voor de sector en adviseert de directie hierover.
 • Signaleert behoeften en innovatiekansen bij leden en stakeholders op een breed scala aan resultaatgebieden.
 • Vertaalt ontwikkelingen, kansen en behoeften proactief naar mogelijkheden voor:
 • Positioneren en profileren van de sector: standpuntbepaling en beïnvloedings- en communicatiestrategie/lobby
 • Programma’s en projecten voor brancheontwikkeling en innovatie
 • Dienstverlening van Sociaal Werk Nederland
 • Collectieve overeenkomsten

Interessant? Lees de hele advertentie en reageer vóór 9 november 2020

Medior tactisch adviseur en projectmanager
De medior adviseur opereert als tactisch adviseur en projectmanager op toegewezen resultaatgebieden. Hij/zij…

 • Inventariseert en analyseert ontwikkelingen, actuele vraagstukken en wet- en regelgeving op een toegewezen deelgebied of thema’s in het sociaal domein, zoals Armoede, Jeugd, Ouderen, Gezondheid, Kwaliteit, Inkoop.
 • Inventariseert en analyseert behoeften en innovatiekansen bij leden en stakeholders op toegewezen resultaatgebieden.
 • Levert een bijdrage aan vertaling van deze ontwikkelingen, kansen en behoeften proactief naar mogelijkheden voor:
 • Positioneren en profileren van de sector: standpuntbepaling en beïnvloedings- en communicatiestrategie/lobby
 • Programma’s en projecten voor brancheontwikkeling en innovatie
 • Dienstverlening van Sociaal Werk Nederland
 • Collectieve overeenkomsten

Lees de hele advertentie en reageer vóór 9 november 2020

Lid wordenContact