Nieuwsbericht

VWS beantwoordde uw vragen rond groepsgrootte jeugd- en jongerenwerk en dagbesteding/horeca

22 oktober 2020 | 4 minuten lezen

Naar aanleiding van de recente maatregelen over corona en ons Dagbericht hierover, heeft een aantal leden op bepaalde punten om verduidelijkingen gevraagd. Sociaal Werk Nederland heeft hierover contact gehad met het ministerie van VWS. Hieronder geven wij de toelichting op uw vragen.

Het was niet duidelijk of jongerenwerkers buiten activiteiten mogen organiseren voor groepen groter dan vier personen. Evenmin was duidelijk of er voor jongeren binnen activiteiten mogen worden georganiseerd voor meer dan vier personen.

Jeugd- en jongerenwerk komt in uitzonderingsgroep noodverordening
Het ministerie van VWS geeft aan dat in de oorspronkelijke regels jeugd- en jongerenwerk niet expliciet in de lijst van uitzonderingen was opgenomen. VWS heeft dat nu aangepast en voor het jongerenwerk een uitzondering gemaakt voor de regel van 4 personen buiten. Er mogen geen feesten worden georganiseerd, maar wél activiteiten die passen bij de expliciete doelstellingen van het jeugd- en jongerenwerk. Hierbij moet rekening worden gehouden met het onderscheid voor jongeren onder en boven de 18 jaar. Zie de update op de website van het Nederlands Jeugd Instituut, NJI. 

VWS heeft het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd de regels op hun website extra te verhelderen: zie www.nji.nl. Verder zal VWS als de noodverordening wordt aangepast het jeugd- en jongerenwerk expliciet aan de lijst toevoegen.

Bij besloten activiteiten mag een maaltijd of drinken worden geserveerd: koffie schenken mag dan
Ten slotte hebben we uw vragen over de horeca in buurthuizen getoetst. De algemene richtlijn is en blijft: horeca in buurthuizen is dicht.
Bij besloten activiteiten voor bezoekers die vooraf zijn aangemeld en geregistreerd kan een maaltijd en/of drinken worden geserveerd. Koffie/thee enz schenken bij een vooraf afgesproken activiteit, mag dus. Denk bijvoorbeeld aan cursussen en dagbesteding voor ouderen en andere doelgroepen. Tip: werk coronaveilig en zorg dat binnenruimtes goed geventileerd worden: ramen open. 

Meer informatie over rijkscompensatie omzetderving en tegemoetkoming kosten buurt- en dorpshuizen vindt u hier. 

27 oktober 2020

Zojuist van mijn veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vernomen dat zij het antwoord van VWS, hierboven, niet kunnen plaatsen en dat buurtcentra wel open mogen zijn maar zonder drank/eten. Voor de gemeente is de noodverordening van de veiligheidsregio namelijk leidend.

Wat is juridisch nu bepalend? Hetgeen VWS aangeeft of de noodverordening?

Ben benieuwd naar reacties,

Groet, Yvonne Zuidgeest, directeur-bestuur welzijnsorganisatie Diverz

Lid wordenContact