Nieuwsbericht

VNO-NCW en begrotingsbehandeling VWS

19 oktober 2020 | 2 minuten lezen

VNO NCW en MKB Nederland stellen: "Dit voorjaar hebben we gezien wat de consequentie kan zijn van te weinig personeel, namelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat voor iedereen zorg van goede kwaliteit beschikbaar is. Onlangs hebben we in SER-verband, samen met de vakbeweging, een verkenning uitgebracht over de houdbaarheid van ons solidaire zorgstelsel. Gelijktijdig hebben wij zelf “Vitale mensen, slimme zorg” uitgebracht: deze publicatie is namens en samen met 30 branches uit de zorg en het bedrijfsleven gemaakt en heeft dus een zéér breed draagvlak."

Als lidorganisatie van Sociaal Werk Nederland wordt u vertegenwoordigd in deze gremia. De onderstaande punten kunt u ook voor de lokale lobby gebruiken.

Dit zijn de zes kernpunten uit beide documenten om ons solidaire zorgstelsel houdbaar te maken:

  1. Inzetten op meer gezondheid en vitaliteit door gezonde keuzes te faciliteren in een gezondere sociale en fysieke omgeving. Als het Corona-virus één ding laat zien, is dat we mensen weerbaarder moeten maken in plaats van achteraf extra zorg organiseren.
  2. Effectief gebleken (digitale) zorg sneller en minder vrijblijvend landelijk tot de norm maken, waarbij iedereen in het zorgstelsel (van beroepsverenigingen tot en met inkopers bij zorgverzekeraars) een actieve rol heeft. Samen met inzetten op zinnige zorg en actief pakketbeheer draagt dat ook bij aan een doelmatiger zorg.
  3. De 1,4 miljoen werkenden in de zorg beter voorbereiden op de ingrijpende gevolgen die de digitale transformatie nu al heeft op de meeste van hun taken.
  4. Het realiseren van vlekkeloze gegevensuitwisseling, waarbij wij de nieuwe VWS-wet voor verplichte gegevensuitwisseling steunen en aan de bedrijfslevenkant ICT-leveranciers in de zorg afspraken laten maken die bijdragen aan betere gegevensuitwisseling (in de taskforce Samen Vooruit).
  5. Samen met onze Duitse zusterorganisatie BDI bepleiten wij een zusje voor de Europese AVG over het combineren van medische, genomische en gedragsdata voor gezondheidsdoelen. Voor Nederland stellen wij concreet een wet op Secundair gebruik van medische data naar Fins voorbeeld voor.
  6. In SER-verband werken wij, samen met vakbeweging, aan een vervolgadvies hoe de ‘zorg voor ouderen’ de komende decennia in goede banen te leiden.

Ten slotte vinden VNO-NCW en MKB-Nederland het recente besluit om de maximale korting op de zorgpremie te schrappen inconsistent beleid, omdat het 1) bestaand vitaliteitsbeleid voor miljoenen werkenden bemoeilijkt en 2) tot incassoproblemen zal leiden (bijvoorbeeld bij mensen met een laag brutoloon).
Graag bespreken we met het kabinet hoe het vitaliteitsbeleid van werkgevers kan worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door de zorgverzekering te koppelen aan de arbeidsrelatie en via ons
programma Vitaal Bedrijf (als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord). 

Lid wordenContact