Nieuwsbericht

Update Expeditie Sociale technologie: serious games in kaart, en een quickscan

13 oktober 2020 | 2 minuten lezen

Christa Nieuwboer, lector aan de Avans Hogeschool, trekt voor de branche de Expeditie Sociale technologie. Die expeditie startte Sociaal Werk Nederland dit voorjaar onder het motto "Digitaal vakmanschap ontwikkelen is een kernopdracht voor sociaal werk". Tijd voor een korte update.

Christa Nieuwboer: '"Serious games" vormen een van de acht themagebieden van de expeditie. Dat gebied hebben we de afgelopen weken in kaart gebracht. We hebben bekeken welke functies serious games op verschillende niveaus kunnen hebben in het sociaal werk. We zijn begonnen met een definitie van serious games en die hebben we gekoppeld aan de vier kernkwadranten van het sociaal werk die je krijgt dankzij de assen "individueel/collectief werken" én "activeren/hulpverlenen".
Ook hebben we diverse goede praktijkvoorbeelden van "serious games" verzameld. Dat en meer laten we allemaal zien op de eerstvolgende sprintreview, die is op 30 november om 13:30 uur.'

Die bijeenkomst wordt extra interessant omdat dan de acht thema’s gepresenteerd gaan worden, aldus Jogan Huttinga, adviseur van Sociaal Werk Nederland. 'We gaan daarmee meer naar de praktijk en de uitwerking. Bovendien moet de werkgroep nu al gaan nadenken over het vervolg: welke stappen volgen ná de oplevering van de expeditie. Te denken valt aan onderwerpen als hardware, software, implementatie en scholen van medewerkers.'

Animatie
En er gebeurt nog meer. 'In fase 1 en 2 hebben we het belang van de Expeditie Sociale technologie verwoord en onderbouwd. Sociaal werk wil aansluiten op de leefwereld van mensen! Anno 2020 horen daar digitale hulpmiddelen bij. Daarover maken we nu een beknopt animatiefilmpje. De belangrijkste argumenten worden daarin naar voren gebracht. Goed voor het enthousiasmeren van sociaal werkers, maar ook van beslissers en bestuurders! Ook die animatie hopen we op 30 november te presenteren.'

FCB nu medefinancier
Ondertussen is het FCB medefinancier geworden van de expeditie. Johan Huttinga: 'Het FCB heeft met name het laatste deel ‘implementatie’ en ‘borging in het primaire proces’ bekostigd. Zij nemen daarvoor ook al een stuk begeleiding op zich om straks een naadloze overgang te maken naar het werken met sociale technologie.'
Tegelijkertijd wordt nog hard gewerkt aan de financiering van dat vervolgtraject. 'Wat we willen voorkomen is dat straks 500 lidorganisaties een aanvraag moeten doen, een zwaar bureaucratisch proces moeten inzetten, met het risico dat de aanvraag niet past, wordt afgewezen, of dat het budget op is. De opdracht hoe we dit moeten doen zal vanaf november ook expliciet bij de werkgroep komen. MaarI: iedereen die hierover ideeën heeft of hierbij kan helpen is van harte welkom te reageren. Want het is immers niet meer de vraag WIE straks mee doet, maar WAARAAN je mee doet. Iedereen zal mee moeten in deze ontwikkeling!'

Quickscan zorginnovatie-netwerken
Hoe belangrijk de Expeditie Sociale technologie is blijkt nog eens uit de uitkomst van een quickscan van Avans over websites die bedoeld zijn om technologische innovatie in zorg en welzijn te stimuleren. Christa Nieuwboer: 'Daarvan hebben we er zes gevonden en die hebben we geanalyseerd om een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre het sociaal werk er iets aan heeft. En de conclusie is: nee, het sociaal werk wordt doorgaans niet expliciet genoemd op deze innovatie-websites. Daar valt nog een wereld te winnen.'

Lid wordenContact