Nieuwsbericht

‘Trek alles uit de kast om een tweede golf en lockdown te voorkomen!'

29 september 2020 | 3 minuten lezen

‘Trek alles uit de kast om een tweede golf en lockdown te voorkomen!’ Die oproep doen VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof vandaag in een brief naar alle leden, betrokken ministers en de besturen van VNG (gemeenten) en IPO (provincies).

Sociaal werk op 1,5 meter
Sociaal Werk Nederland onderstreept deze boodschap en wil tegelijkertijd benadrukken dat ontmoeten nog steeds mag en zelfs nodig is in deze 1,5 meter samenleving. Al op 18 maart is sociaal werk toegevoegd aan de lijst van cruciale beroepen. Dat zijn de beroepen die de samenleving in het covid-tijdperk draaiende houden. Het sociaal werk werkt dus door. Sociaal Werk Nederland heeft een afwegingskader voor sociaal werkers ontwikkeld, samen met Movisie, de BPSW en de Associatie Wijkteams. Als contact telefonisch of digitaal niet goed lukt, als inschatten van gevaar, eenzaamheid of verwaarlozing niet goed online kan, is dat zeker een reden om de fysieke ontmoeting op veilige wijze op te pakken. Lees meer over sociaal werk op 1,5 meter. Eerder verzamelde Sociaal Werk Nederland ook goede voorbeelden van sociaal werk tijdens corona, bekijk deze hier terug. Oud Sociaal Werkers van het Jaar Jenny Zwijnenburg en Sjef van der Klein, onderzochten tijdens de eerste golf hoe sociaal werkers hun werk met ouderen tijdens corona nog goed kunnen doen. Lees hun opbrengsten hier terug.

Voor jongerenwerkers betekent dit alles ook weer een extra tandje erbij: juist jongeren zijn steeds moeilijker te motiveren om de sociale beperkingen vol te houden.

Klemmend beroep
In de brief doen MKB Nederland en VNO-NCW een klemmend beroep op iedereen in Nederland – ‘en in het bijzonder alle leden’ – om er met elkaar alles aan te doen om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar ook op aan te spreken. De ondernemingsorganisaties zijn uitermate verontrust over het oplopende aantal COVID-19 besmettingen. 

Tweede lockdown dreigt
‘Als dat zo doorgaat, raakt de zorg opnieuw overbelast en zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen. Al dit weekend wordt daar over gesproken. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen’, schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in de brief.

Goede sectorprotocollen
Volgens de ondernemingsorganisaties kunnen bedrijven een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van het gedrag van Nederlanders. Bedrijven, winkels, bouwlocaties en bijvoorbeeld fabrieken zijn immers plekken zijn waar veel mensen elkaar treffen. ‘Brancheverenigingen en sectoren hebben daarom voor de zomer met succes gewerkt aan tientallen goede sectorprotocollen om de 1,5 meter regel en andere hygiëneregels zo werkbaar mogelijk te maken en medewerkers en klanten houvast te geven. Omdat we merken dat de aandacht is verslapt roepen we iedereen op hier opnieuw en zichtbaar aandacht aan te geven en de protocollen strikt na te leven.’

Naleven basisregels
MKB-Nederland en VNO-NCW maken zich ook zorgen over het niet naleven van de basisregels in de publieke ruimte in tal van gemeenten. De ondernemingsorganisaties vragen dan ook om met lokale bestuurders of de veiligheidsregio contact op te nemen als er op dit vlak misstanden gesignaleerd worden in de openbare ruimte.

Snelle introductie sneltesten
Van de overheid verwachten MKB-Nederland en VNO-NCW dat er grote haast wordt gemaakt met het beoordelen van reeds beschikbare sneltesten en andere testen. ‘Daarmee kunnen we veel meer Corona-besmettingen opsporen én kunnen we de samenleving open houden. De kosten ervan zijn niets vergeleken met de miljarden schade die de samenleving oploopt als we het aantal besmettingen geen halt weten te toe te roepen. Wij onderzoeken de mogelijkheid van een snelle introductie van sneltesten via bedrijven.’

In een grote social media-campagne die 29 september van start is gegaan, roepen MKB-Nederland en VNO-NCW iedereen op om in actie te komen. Voor de leden is ook een toolkit beschikbaar met banners en ander materiaal om zelf in te zetten.

Lid wordenContact