Nieuwsbericht

NIEUWSBRIEF i-Sociaal Domein: 22 september 2020

22 september 2020 | 4 minuten lezen

22 september 2020

 • Afsprakenkaart gereed om te testen in de praktijk
 • Oproep aan gemeenten: Waar gebruikt u de regieberichten voor?
 • Alle interactieve PowerPoint-presentaties over iWmo 3.0 en Ijw 3.0 gereed
 • Ketentestomgeving gereed op 5 oktober
 • Revisierelease iWmo 3.0 en iJw 3.0 wordt 1 oktober gepubliceerd
 • Vernieuwde website inkoop en aanbesteden in het sociaal domein voor gemeenten en aanbieders
 • Binnenkort beschikbaar: Modelbepalingen voor inkoop

Afsprakenkaart gereed voor testen in praktijk

Al enige tijd werkt het Ketenbureau i-Sociaal Domein samen met gemeenten en zorgaanbieders aan de afsprakenkaart. De afsprakenkaart geeft overzicht en inzicht in de contractuele afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders, betreffende de financieel-administratieve processen. Onderdeel van de afsprakenkaart is een lijst met afspraken die gemaakt moeten worden bij het vaststellen van een contract. De 0.8-versie van deze lijst met afspraken is gereed om te testen in de praktijk. Bent u als gemeente of zorgaanbieder geïnteresseerd om te testen, lees dan het nieuwsbericht hoe u zich kunt aanmelden. Op de korte termijn kunnen we nog circa 2 á 3 organisaties gebruiken. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de afsprakenkaart, wordt dan (vrijblijvend) lid van de groep Ontwikkeling van de Afsprakenkaart op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Oproep aan gemeenten: Waar gebruikt u de regieberichten voor?

In het kader van het onderzoek ‘Doorontwikkeling regieberichten’ willen we weten waar gemeenten de regieberichten voor gebruiken. Met regieberichten bedoelen we de Startzorg- en Stopzorg-berichten (305-bericht en 307-bericht) in de iStandaarden voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 

Beantwoord de vraag

Op basis van uw input kunnen wij een beter beeld vormen naar de achtergronden van het gebruik van de regieberichten. U kunt reageren tot 1 oktober 2020. Als u uw e-mailadres invult, dan ontvangt u een korte terugkoppeling met de resultaten na 1 oktober. Wilt u op de hoogte blijven van dit project en mee blijven denken? Word dan lid van de community Doorontwikkeling regieberichten op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Alle interactieve PowerPoint-presentaties over iWmo en Ijw gereed

We horen uit het veld veel enthousiaste reacties op de interactieve PowerPoint-presentaties en de filmpjes die het Zorginstituut heeft gemaakt over de Release 3.0 van de iWmo en IJw. Op 16 september zijn de laatste onderdelen toegevoegd aan deze presentaties. Er zijn 2 presentaties:

 • Een presentatie bevat een overzicht met belangrijkste wijzigingen in de nieuwe release 3.0 in vergelijking met de huidige release 2.4.
 • Een presentatie bevat een stap-voor-stap overzicht met de voorbereidingen die nodig zijn voor een soepele overgang naar de nieuwe releases.

Je vindt bovengenoemde presentaties op de website de website iStandaarden.nl: Ondersteuning iWmo 3.0 & Ondersteuning iJw 3.0. Op deze webpagina’s vind je ook handige infographics en een document met veelgestelde vragen over iWmo 3.0 en iJw 3.0 die wekelijks worden bijgewerkt.

Ketentestomgeving gereed op 5 oktober

Nog even en versie 3.0 van de iJw en iWmo kan getest worden op de ketentestomgeving. De afgelopen weken zijn het Inlichtingenbureau en VECOZO bezig geweest met het testen van de benodigde aanpassingen voor deze release. De laatste puntjes worden nu op de i gezet en 5 oktober staat de ketentestomgeving klaar voor gebruik. Lees de blog van Annemarie Smid op onze website.

Revisierelease iWmo 3.0 en iJw 3.0 wordt 1 oktober gepubliceerd

De definitieve specificaties voor iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn in april jl. gepubliceerd. Sindsdien hebben we een aantal meldingen ontvangen die leiden tot een aanpassing in de specificaties. De belangrijkste wijzigingen die we van het Zorginstituut hebben ontvangen, zijn:

 • onduidelijkheid ophelderen over het vullen van TotaalToegekendBedrag in DeclaratieAntwoord als afkeur op de berichtklasse Declaratie plaatsvindt
 • klasse DeclaratieAntwoord wordt optioneel in de 325 (XSD-aanpassing)
 • codelijst WJ758: Reden verzoek 3 (wijziging vanuit verwijzing) wordt verwijderd
 • CD044 op Einddatum ToegewezenProduct wordt verwijderd
 • correcties op een aantal invulinstructies;
 • verbeteren documentatie bepaalde elementen, zoals DeclaratieIdentificatie
 • verduidelijken casuïstiek 5 en 12 m.b.t. werkwijze na sturen tijdelijke stop.

De exacte wijzigingen worden vermeld in het mutatieoverzicht bij de revisierelease. Deze wordt 1 oktober 2020 gepubliceerd op de website iStandaarden.nl

Vernieuwde website inkoop en aanbesteden in het sociaal domein voor gemeenten en aanbieders

Onze samenwerkingspartner Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft haar website vernieuwd. De vernieuwde website www.inkoopsociaaldomein.nl bevat meer praktische informatie, heeft een meer logische structuur en een uitgebreidere zoekfunctie. Gemeenten én aanbieders kunnen op deze website terecht voor onder andere stappenplannen, handreikingen, factsheets, praktijkverhalen met voorbeelddocumenten, opleidingen en nog veel meer. Alle informatie is handig gerangschikt naar onderwerp zoals kwaliteit, dialoog en transformatie.

Binnenkort beschikbaar: Modelbepalingen voor inkoop

De ‘Modelbepalingen’ zijn standaardbedingen voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Aanbieders in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015) ervaren administratieve lasten, o.a. omdat gemeenten inkoopbepalingen verschillend vastleggen. Door deze verschillen tussen gemeenten zijn in de administratie van een aanbieder differentiaties per gemeente nodig. Dat kan soms terecht zijn, omdat dit voortvloeit uit beleidskeuzes die gemeenten maken. Soms is de meerwaarde echter zeer gering en de last wel hoog. Voor die gevallen helpen deze modelbepalingen om de administratieve lasten te verminderen. De modelbepalingen voor inkoopkomen beschikbaar via de website van het Programma Inkoop en Aanbesteden in het Sociaal Domein.

ContactLid worden