Nieuwsbericht

Reactie Sociaal Werk Nederland op Miljoenennota

17 september 2020 | 2 minuten lezen

‘De intenties rond armoede, leefbaarheid en samenleven zijn goed, maar het Rijk vergeet dat ze niet meer over het sociaal werk en versterken van de wijken gaat’, dat is de reactie van Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland, op de Miljoenennota die het kabinet gisteren publiceerde.

Bron: Zorg + Welzijn
Gemeenten zijn verantwoordelijk
Staal ziet het als een tweedeling in Nederland: het Rijk heeft goede intenties en draait programma’s over gezondheid en tegen eenzaamheid, is voor preventie en versteviging van sociale netwerken maar de gemeenten die moeten dat uitvoeren en hebben daar de middelen niet voor. ‘Het enige wat het Rijk zou kunnen doen is gemeenten voldoende middelen geven en/of zelf programma’s opzetten om dit te bewerkstelligen. Maar gezien de miljoenennota gaat er ook volgend jaar weer te weinig geld naar gemeenten, en ik zie geen landelijke programma’s die het sociaal werk verstevigen.’

Programma’s gericht op zorg
Hoewel het kabinet inzet op behoud van banen, preventie en het programma Langer Thuis heeft, vindt Staal niet dat deze programma’s inzetten op de ‘kracht van de samenleving en het versterken van buurten.’ ‘Die programma’s gaan vooral over gezondheid en zorg.’

Lof
Terwijl er de afgelopen maanden veel lof klonk voor het sociaal werk. ‘Mijn indruk is ook dat het Rijk het belang van sociaal werk wel inziet,’ zegt Staal. ‘Het sociaal werk is tijdens de coronacrisis ook vrij snel aangemerkt als cruciaal beroep. Ministers van de voor ons relevante ministeries (VWS, SZW, en J&V) hebben het sociaal werk en het jongerenwerk letterlijk in de Tweede Kamer benoemd als oplossing voor bepaalde problemen. Minister De Jonge (VWS) was deze week op bezoek bij ouderen en sociaal werker Esther de Bie (Ons Welzijn, Veghel), en benadrukte het belang van welzijnswerk. Minister Grapperhaus (J&V) noemde rondom de jongerenrellen het belang van goed jongerenwerk. Maar iets concreets na die woorden: dat zien we niet terug in deze Miljoenennota.’

Effect van bezuinigen sociaal werk
Gemeenten geven al maanden aan dat ze te weinig geld hebben om het sociaal werk te financieren. Hoewel de gemeentebegrotingen van 2021 nog niet officieel bekend zijn, hoort Staal links en rechts dat er op het sociaal werk bezuinigd gaan worden. 

Geen miljarden nodig
‘Waardoor ik me afvroeg: moet ik een cynische burger worden? En het antwoord is toch: nee.’, zegt Staal. ‘De manier waarop de overheid de coronacrisis aanpakt en probeert om een economische crisis te voorkomen is prijzenswaardig. Maar in hun “dit gaan we eens goed aanpakken”-wolk, realiseert het Rijk zich niet dat de uitvoerder, gemeenten, niet de middelen hebben om die plannen uit te voeren. Daarom is mijn stelling: wij hoeven er geen miljarden bij, maar ga niet op het sociaal werk bezuinigen.’

Meer over de Miljoennnota 2021 vindt u hier. 
De Septembercirculaire 2020 staat hier.

Lees het hele artikel op de website van Zorg + Welzijn

Lid wordenContact