Nieuwsbericht

Met je sport- en beweegactiviteit zichtbaar zijn in de buurt?

8 september 2020 | 1 minuut lezen

Nederlanders zijn steeds minder op de hoogte van het actief zijn van sport- en beweegactiviteiten in hun buurt. Wanneer ze er wel bekend mee zijn, nemen ze in de loop van de jaren vaker deel aan die activiteiten. Ze weten dat de activiteiten in de buurt georganiseerd worden door sportaanbieders, organisaties in de gemeente (zoals een buurthuis of een school), buurtgenoten en de speciale sport- en beweegfunctionaris. 25 procent van de bevolking weet van deze sport- en beweegfunctionarissen (meestal onder de naam buurtsportcoaches), die activiteiten in de buurt organiseren. Dit blijkt uit een peiling via het Nationaal Sportonderzoek (NSO) onder Nederlanders van 16 tot 80 jaar, uitgezet in opdracht van het Mulier Instituut met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Andere belangrijke bevindingen uit de peiling zijn:

  • De onbekendheid met sport- en beweegactiviteiten in de buurt is toegenomen van 31 procent in 2014 tot 38 procent in 2020.
  • Wandelingen (30%), fietstochten (19%) en hardloopevenementen (17%) zijn net als in 2014, 2016 en 2018 de meest bekende activiteiten.
  • 60 procent van de kinderen en 42 procent van de volwassenen die de sport- en beweegactiviteiten in de buurt kennen, neemt daaraan deel.
  • 39 procent van de Nederlanders is (zeer) tevreden over de mogelijkheden om aan sport- en beweegactiviteiten in de buurt deel te nemen. De tevredenheid met het aanbod in de buurt neemt sinds 2014 af (2018: 44%, 2016: 48% en 2014: 51%).
  • 44 procent van de volwassenen en 62 procent van de kinderen (volgens hun ouders) geeft aan dat hun sportgedrag in de buurt in de coronatijd is veranderd.
  • Op de vraag of men één of meer speciale functionarissen kent die in hun buurt of dorp sport- en beweegactiviteiten organiseren of stimuleren, heeft een kwart (25%) van deze functie gehoord. Ruim een derde (39%) weet het niet en nog eens een derde (36%) heeft nog nooit van deze functie gehoord.
  • Bijna de helft (47%) van de Nederlanders die bekend zijn met de sport- en beweegfunctionaris(sen), ziet de inzet van deze functionaris terug in activiteiten en evenementen.

Klik hier voor de factsheet ‘Sport en Bewegen in de Buurt (2020)’.

Neem voor meer informatie contact op met Eva Heijnen.

Lid wordenContact