Nieuwsbericht

Een Ons welzijn scheelt een kilo zorg - Werkbezoek Hugo de Jonge aan Veghel

8 september 2020 | 3 minuten lezen

“Minister Hugo de Jonge bezoekt ONS welzijn in het PieterBrueghelHuis. ‘Welzijnswerk is zó belangrijk.’” Dat is de kop van het artikel in het Brabants Dagblad over het recente bezoek van de minister van VWS aan Ons welzijn. En het artikel opent aldus:

“VEGHEL - Minister Hugo de Jonge was deze maandagmiddag kort te gast bij ONS welzijn in het PieterBrueghelHuis in Veghel. Hij praatte er met ouderen over het belang van maatschappelijk werk, bezocht het atelier en at een worstenbroodje mee.

Dat de minister Veghel aandeed was niet toevallig. Er lag een al lijntje met Veghel vanwege de nominatie van Esther de Bie én in Veghel sloeg de corona natuurlijk genadeloos toe. Sociaal werker én ouderenadviseur Esther de Bie was vorig jaar een van de drie landelijk genomineerden voor de titel maatschappelijk werker van het jaar, in Veghel wordt ze op handen gedragen. Zelf is ze echter bescheiden, ze vindt dat ONS welzijn, de medewerkers, vrijwilligers én organisaties waarmee wordt samengewerkt alle lof verdienen.

Liefdevol duwtje
Esther de Bie vertelt de minister helder, duidelijk én trots over het belang van maatschappelijk werk. ‘Je kunt veel met vrijwilligers, maar je hebt professionals nodig om alles in goede banen te leiden, om dingen te organiseren en om ervoor te zorgen dat je mensen aan de arm neemt. Mensen die eenzaam zijn, mensen die slecht ter been zijn.
Wij zijn er om mensen net dat liefdevolle duwtje te geven, net over de drempel te helpen om aan activiteiten mee te doen. Maar natuurlijk alléén als we voelen dat mensen eigenlijk wel willen, maar niet durven.’

Johan Huttinga van Sociaal Werk Nederland kijkt vanaf de zijlijn toe: ‘Waar Esther goed in is, is dat ze héél mooi ondernemerschap en empathie combineert. Ze snapt wat leeft bij ouderen én ziet kansen.’”[lees het hele artikel in de bijlage]

Hulde
Het team van ONS welzijn heeft door covid-19 zware maanden doorgemaakt, aldus Johan Huttinga. ‘Zowel de mensen voor wie ze werken als zijzelf hebben familie en vrienden zien wegvallen; niet enkelen maar tientallen. Sociaal Werk Nederland wil daar graag aandacht voor vragen. Want hoewel ze vaak bang waren om zelf ziek te worden zijn ze doorgegaan met hun werk. Inventief en met oog voor de mogelijkheden die er ons de omstandigheden waren. Dat tekent de kwaliteit van sociaal werkers, niet alleen van Esther, maar van het hele team.’

In die zin kwam het goed uit dat het ministerie van VWS bij Sociaal Werk Nederland aanklopte met het verzoek de minister uit te nodigen voor een werkbezoek. Johan Huttinga: ‘De minister wilde uit de mond van inwoners horen wat covid-19 voor hen betekent. Vanuit sociaal werk hebben we de kans gegrepen om hem te laten zien welke cruciale rol het ouderenwerk van in dit geval Ons welzijn heeft gespeeld om ook in deze tijd ouderen erbij te houden. Hulde aan de mensen van ONS welzijn die dit bezoek hebben georganiseerd!’

Pamflet - ook bruikbaar voor andere organisaties
De minister sprak uitgebreid met onder anderen de senioren van het atelier in het PieterBrueghelHuis. Huttinga: ‘Hij was duidelijk onder de indruk van hun verhalen. Maar er zijn ook wel kritische noten gekraakt. Zo was er de huisarts die met succes werkt met Welzijn op Recept, maar die ook zei “Wat heb ik aan het uitschrijven van een welzijnsrecept als gemeente en sociaal werk geen invulling kunnen geven aan ‘welzijn’ vanwege tekort aan budget, uren en handen in de wijk? Preventie vraagt om een investering in welzijn. Pas dan kan ik als huisarts welzijn in de basis aan mijn behandelplan toevoegen en kan ik een positief verschil maken in het leven van mijn patiënten.”
Wethouder Rik Compagne beaamde dit volmondig. Huttinga: ‘Hij was trots op het college van B en W van Meijerijstad dat kiest voor een goed sociaal werk.’

Vandaar ook het pamflet dat ouderenwerker Esther de Bie de minister meegaf. Met daarin onder meer deze boodschap: “Voor hun welzijn en geluksmomenten zijn te veel thuiswonende ouderen aangewezen op hulp van anderen. Die hulp is niet voor iedereen voldoende beschikbaar. Immers: dat ouderen zorg krijgen is bij wet geregeld, maar voldoende welzijn kunnen ervaren niet. Dat heeft te maken met het aan- of afwezig zijn van een sterk sociaal eigen netwerk. En ook met beschikbaarheid van professionele ouderenwerkers en vrijwillige inzet.”
Het pamflet bevat dan ook een dringende oproep aan de minister: “Prima dat er zoveel aandacht is voor Volksgezondheid en Sport. Maar hoe zit het met die W van Welzijn? Mag dat ook een onsje meer zijn?”

Klankbordgroep
Johan Huttinga: ‘Samen met bestuurslid Jasper Ragetlie en wethouder Compagne hebben we gepleit voor een landelijke klankbordgroep die zich moet buigen over de vraag hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat gemeenten voldoende speelruimte krijgen om mooie voorbeelden als die in Veghel overeind te houden en te vermeerderen. Maar daar bleek de minister niet heel gevoelig voor. Hij vindt dat de oplossing meer op regionaal niveau moet worden gevonden. Dus daar is nog werk aan de winkel. Maar met dit pamflet hebben we iets in handen dat we breed kunnen uitventen.’

Tip: de formuleringen in dit pamflet zijn ook bruikbaar voor andere organisaties die richting verkiezingen een (lobby)boodschap gaan formuleren richting gemeente(n). 

Foto: Rob Gieling

Lid wordenContact