Nieuwsbericht

Oproep aan het Rijk: zorg voor krachtige buurten en bewoners

21 juli 2020 | 2 minuten lezen

Bezuinigingen zijn een politieke keuze en geen natuurwet.  65% van de welzijnsorganisaties in Nederland verwacht dat hun gemeenten het komend jaar de financiële coronatekorten vertalen in bezuinigingen op het sociaal domein. Dat blijkt uit een quickscan van Sociaal Werk Nederland onder lidorganisaties. Sociaal Werk Nederland roept het rijk op om in actie te komen en de dreigende verpaupering van armere wijken in Nederland een halt toe te roepen. Investeer in een duurzame sociale wijkaanpak.

Bijna de helft van de respondenten verwacht dat als gevolg van deze bezuinigingen de organisatie moet krimpen of reorganiseren en rekent op gedwongen ontslagen. Een derde van de organisaties verwacht generieke kortingen op de Wmo. De overige respondenten verwachten specifieke bezuinigingen op algemene voorzieningen zoals breed welzijnswerk, jongerenwerk, maatschappelijk werk, ouderenwerk.

Ongeveer 10% verwacht hierdoor verschraling van de dienstverlening, met als gevolg het minder kunnen aanbieden van hulp en activiteiten. Nog eens 10% verwacht te moeten overgaan op het niet verlengen van flexibele contracten en beëindigen van projectcontracten.

Welzijnswerk staat al jaren onder druk
Het sociaal werk in de wijken staat al jaren onder druk. Sinds 2008 wordt er bezuinigd, terwijl de vraag om hulp in de wijken verdubbeld is. Ook zonder corona is de werkdruk onverantwoord hoog en worden duizenden bewoners niet of te laat geholpen door gebrek aan menskracht en capaciteit van sociaal werk.

Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland: 'We pleiten niet voor niets voor een forse investering in de wijken. De woningcorporaties zien het, de gemeenten zien het: dit gaat echt niet goed. Bovendien komt er nog een enorme golf aan hulpvragen bij nu zoveel met name jonge mensen hun baan verliezen. Investeren is nu nodig om te voorkomen dat de sociale kloof niet meer te overbruggen valt. Alle adviesorganen, van SER, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving tot SCP en CBS waarschuwen. En onze sociaal werkers zien dit dagelijks in de buurten.'

Inkomstenderving buurthuizen en wijkcentra
Een aantal sociaalwerkorganisaties verwacht een structurele negatieve impact door de anderhalve meter maatschappij door bijvoorbeeld teruglopende inkomsten via buurthuizen. Door de sluiting van buurthuizen tijdens de coronacrisis heeft het welzijnswerk tussen maart en 1 juni al bijna 8 miljoen netto omzetverlies geleden, ondanks de compensatieregelingen van de overheid. Daar komt naar schatting nog 7 miljoen bij in de periode juni tot en met augustus.

Oproep aan het Kabinet
Van der Burg: 'Het Rijk verwacht van gemeenten en hun uitvoerders, sociaal werk dus, dat we eenzaamheid bestrijden, ondermijning voorkomen, ouderen ondersteunen, mensen met kwetsbaarheden helpen en jongeren binnenboord houden. Je moet wel realistisch zijn: onze professionals en organisaties staan al jaren onder druk. Je moet wel de mensen en ontmoetingsplekken hebben om dat te organiseren. Van het Rijk vragen wij nu: ‘Onderzoek desnoods of het echt zo is dat gemeenten dat geld niet hebben. Wij zien dat te veel mensen in buurten nu geïsoleerd raken, naar de voedselbank moeten en wegdrijven van de samenleving.'

Zie ook: welzijnsorganisaties in zwaar weer, Binnenlands Bestuur. 

Lid wordenContact