Nieuwsbericht

Geef je mening over de nieuwe beroepscompetenties in de sociaal-financiële dienstverlening

14 juli 2020 | 3 minuten lezen

Werk jij met mensen met (sociaal-)financiële problemen of als lijn-/staffunctionaris in een organisatie die zich daarmee bezighoudt? Of doe je onderzoek op dit terrein? Lees dan vooral verder, want dan nodigen we je graag uit mee te doen aan de digitale raadpleging over het concept van de beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening.

Je kunt de vragenlijst hier openen.

Met jouw reactie kun je jezelf spiegelen aan de competenties van een professional in dit domein van sociaal-financiële dienstverlening. En help je het vak beter te funderen en daarmee de dienstverlening aan de mensen waar het om gaat te verbeteren.

Project Beroepscompetenties Sociaalfinanciële dienstverlening Schouders eronder
Armoede en schuldenproblematiek nemen door de Corona-crisis verder toe. Mensen met (risico op) financiële problemen verdienen de beste hulp door de beste mensen.
Om daar aan te kunnen werken heeft dat vak wel een fundament nodig. En dat is de kern van het Project Beroepscompetenties, dat onderdeel uitmaakt van het programma Schouders Eronder.

Beroepscompetenties maken het beroep herkenbaar, bieden een basis voor de (door)ontwikkeling van beroepsonderwijs en een kader voor scholing, leren op de werkplek en deskundigheidsbevordering.

Sociaalfinanciële dienstverlening
Onder sociaalfinanciële dienstverlening verstaan we activiteiten en interventies van professionals die zijn gericht op het duurzaam behouden, bereiken of hervinden van financiële bestaanszekerheid van mensen.

Het begrip sociaalfinanciële dienstverlening omvat daarmee een veelvoud aan functies en organisatievormen. Binnen de sociaalfinanciële dienstverlening bestaat namelijk een grote variatie in het type taken, type cliënten, mate en wijze van contact met burgers, financiering van de dienstverlening, en de voorwaarden en richtlijnen van opdrachtgevers.

Ook de organisaties en samenwerkingsverbanden van waaruit professionals hun werkzaamheden verrichten of waar zij mee te maken hebben verschillen. Voorbeelden zijn gemeenten, schuldhulpbureaus, kredietbanken, sociaal werk organisaties, wijkteams en als zelfstandige/zzp’er

Oproep
Ten grondslag aan deze competenties ligt een visie met het ‘Vaarwater van financiële bestaanszekerheid’ als metafoor voor de verschillende situaties waarin mensen zich kunnen bevinden. Preventie en nazorg maken hier expliciet onderdeel van uit. De verscheidenheid aan professionals (en hun functienamen) die werkzaam zijn in dit vaarwater is groot. Het betreft onder meer schuldhulpverleners, trajectbegeleiders, sociaal werkers, sociaaljuridisch dienstverleners, consulenten vroegsignalering, preventiemedewerkers en consulenten nazorg.

Werk jij met mensen met (sociaal-)financiële problemen of als lijn-/staffunctionaris in een organisatie die zich daarmee bezighoudt? Of doe je onderzoek op dit terrein? Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een half uur, afhankelijk van hoe uitgebreid je wilt reageren.
Alle respons wordt anoniem verwerkt. Als je betrokken wilt blijven bij dit project van Schouders Eronder, vul dan bij de laatste vraag je contactgegevens in.

Graag nodigen we je uit mee te doen aan de digitale raadpleging over het concept van de beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening, die één van de activiteiten is in de zogenoemde valideringsfase van dit project. Met jouw reactie kun je jezelf spiegelen aan de competenties van een professional in dit domein van sociaal-financiële dienstverlening . En help je het vak beter te funderen en daarmee de dienstverlening aan de mensen waar het om gaat te verbeteren.

Digitale raadpleging in 2 stappen
De digitale raadpleging start met enkele vragen over je achtergrond om te zorgen dat je daarna bij de juiste vervolgvragen uitkomt.

Stap 1: Om de vragen over de beroepscompetenties te beantwoorden is het nodig dat je het eerste hoofdstuk van het document over de beroepscompetenties in sociaalfinanciële dienstverlening hebt gelezen of bij de hand hebt. Je kunt het document hier openen en downloaden.

Stap 2: De link naar de vragenlijst vind je onderaan dit bericht.

Je kunt de vragenlijst hier openen.

Succes met invullen!

Edwin Luttik, Projectleider.

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

Lid wordenContact