Nieuwsbericht

Dagbesteding dementie in tijden van corona

9 juli 2020 | 1 minuut lezen

Dagbesteding in tijden van corona: hoe zorg je als professional in zorg en welzijn dat aan de wensen van de cliënt tegemoet kan worden gekomen, hoe houd je distantie en nabijheid in balans en hoe krijgt daginvulling concreet vorm? Over deze en andere vragen boog Dementiezorg voor Elkaar zich door een veldinventarisatie te houden en een online webinar te organiseren.

In dit artikel bespreken we de opbrengsten van de inventarisatie en webinar aan de hand van vier topics:

1. Dagbesteding is cruciaal voor mensen met dementie én voor hun naasten
2. Onderzoeksresultaten van de uitvraag onder aanbieders
3. Handreiking en tips hoe dagbesteding vorm kan krijgen in tijden van corona
4. Reflectie op het voorgaande

Zie voor het hele artikel de website van dementiezorgvoorelkaar; met overzicht handreikingen enz.
Verder lezen: Esther de Bie over hoe start je ontmoeting weer op in de wijk, voor 70-plussers. 
En: Jenny Zwijnenburg over slim werken in coronatijd. 

Lid wordenContact