Nieuwsbericht

'Sociaal werk ná coronacrisis' met Derk Loorbach

9 juli 2020 | 2 minuten lezen

Transitie doen vergt revolutionair denken!
Op 24 juni hield Verdiwel een webinar bij de HefGroep in Rotterdam. Hoofdgast was professor Derk Loorbach, directeur van het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) en professor Socio-Economische Transities aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Loorbach voert discussies over de vraag hoe Nederland er na de coronacrisis uit zou moeten zien. Zijn initiatief zie je hier terug in de media.

In dit webinar geeft Loorbach eerst in een korte inleiding aan waar het bij crises in de kern om gaat, en hoe je tot transitie komt. Enkele van zijn punten:

  • crises geven mogelijkheden tot reflectie, wat onmogelijk leek, wordt voorstelbaar
  • nieuwe kansen voor sociaal werk door innovatiekracht
  • structurele belemmeringen door beleid: implementatie-illusie, verantwoordelijkheidsgat, voorstellingsgebrek en innovatiefuik
  • geen doelen, maar richting: transitiedoen vergt revolutionair denken
  • transitieturbo: hoe realiseer je een transitie?

Vervolgens gaat Loorbach in gesprek met een forum van vijf directeur-bestuurders van Verdiwel en Sociaal Werk Nederland: René Verkuylen (Stichting DOCK, Rotterdam), Inge Wellecomme (WELZIN, Amersfoort),  Renata Fideli (MeerWaarde, Hoofddorp e.o.), Lucien Peeters (Forte Welzijn, Groesbeek) en Bart van der Neut (WelschapSocius, Heemskerk).

De forumleden brengen ervaringen in die zij de afgelopen maanden in de coronacrisis opdeden. Ze bespreken vragen als:

  • Hoe ziet sociaal werk er ná de coronacrisis uit?
  • Welke nieuwe kansen zijn er?
  • Kunnen we extra inzetten op preventie?
  • Is daartoe een stelselwijziging noodzakelijk?
  • Of moet het sociaal werk zich profileren als versterker van vitale sectoren als onderwijs, zorg en veiligheid?

Verdiwel-beleidssecretaris Kees Neefjes trad op als gespreksleider. Via deze link kun je de uitzending terugzien.

In de coronaperiode heeft Verdiwel meer dan twintig leden – of hun medewerkers – geïnterviewd over hun werk ten tijde van corona. Overal hebben sociaalwerkorganisaties duidelijk laten zien hoe flexibel, creatief en innovatief zij op de crisis inspelen, preventief werken en andere vitale sectoren versterken. Gemeenten en ketenpartners reageren enthousiast op de inzet en de resultaten van het sociaal werk. Ook Lex Staal is geïnterviewd over kansen en bedreigingen voor sociaal werk ná de coronacrisis.

De interviews zijn verwerkt in één overzicht, getiteld “Sociaal werk moet aangetoonde meerwaarde verzilveren”. Dit overzicht is ook gebruikt als input voor het webinar.

Lid wordenContact