Nieuwsbericht

De Agenda van het sociaal werk 2020: met wie ben jij solidair?

3 juli 2020 | 1 minuut lezen

Is solidariteit terug van weggeweest? Door de coronacrisis werken nu veel meer mensen als vrijwilliger bij de voedselbanken. Huisuitzettingen vanwege huurschulden zijn gestopt. Hulpverleners doen tijdens de crisis hun werk ondanks gevaar voor eigen gezondheid. Wat betekent dit voor het sociaal werk en sociaal werkers? En hoe werken zij aan de kansen voor deze nieuwe vormen van solidariteit?

Bij de tweede editie van ‘De agenda van het sociaal werk’ staat de vraag centraal: met wie ben jij als sociaal werker solidair, en hoe?

Wil je een stem zijn voor het zwakste belang, een concrete steun? Het afgelopen jaar kwam ‘politisering’ op. Steeds meer sociaal werkers willen helpen om kwetsbare inwoners een stem te geven bij de maatschappelijke vraagstukken die spelen. Ze willen collectieve aanpakken van schulden, huiselijk geweld of eenzaamheid, problemen waar hele groepen mee worstelen. Maatwerk. Is de coronacrisis het moment om met de individuele signalen die sociaal werkers krijgen collectief te gaan werken, te structuraliseren en te politiseren?  

Wat betekent solidariteit in 2020 dus voor een sociaal werker? Denk en praat mee op 19 november tijdens De agenda van het sociaal werk 2020. We gaan dit jaar online! Een digitaal festival met interactief debat en spraakmakende lezingen. Ook dit jaar zijn er twee Marie Kamphuislezingen, dit keer van Monique Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA en voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en vanuit Vlaanderen een lezing door Koen Hermans, Assistent Professor Social Work aan de KU Leuven.

De agenda van het sociaal werk 2020 is een agenderende bijeenkomst van Movisie, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland, Marie Kamphuis Stichting, Platform voor Sociale Vraagstukken en Platform voor Buurtontwikkeling Buurtwijs.

Meer informatie: Evert van Rest, e.vanrest@movisie.nl.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Movisie

Lid wordenContact