Nieuwsbericht

Bonus voor zorgprofessionals ook voor sociaal werkers?

30 juni 2020 | 1 minuut lezen

Op 25 juni 2020 kwam het nieuws naar buiten dat 'alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden een beroep kunnen doen op een bonusregeling'.
Het betreft een eenmalige netto bonus van € 1.000,- per persoon.

Tijdens de zomerperiode wordt de regeling nader uitgewerkt en opgesteld. Het is de bedoeling dat er vanaf 1 oktober aanvragen voor de bonus kunnen worden ingediend. Ook Sociaal Werk Nederland weet op dit moment niet meer dan wat er in de kamerbrief (zie bijlage) staat. Zodra er meer duidelijkheid is voor onze sector laten wij dit uiteraard weten.

2 juli 2020

Ik was in de veronderstelling dat de bonus juist voor diegene is bedoeld die dagelijks direct contact hebben gehad met corona patienten, en mensen die de kamers van Corona patienten hebben schoongemaakt. Zij hebben gevaar gelopen om ook zelf besmet te raken.  Zij hebben uitzonderlijk lange dagen en weken gemaakt. Zij hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd. Zeker omdat er niet altijd voldoende kapjes ed beschikbaar waren. Ik zou het echt een aanfluiting vinden als maatschappelijk werkers een vergoeding zouden krijgen.

27 juli 2020

medewerkers in maatschappelijke opvang woonvoorzieningen en crisisopvang hebben hier dus wel ook mee te maken gehad of waren in afwachting op resultaat wanneer deze mensen in quarantaine waren en kregen personeel verzorging.

Is er al meer nieuws. Stonden paraat ( 24/24 bereikbaar) om een vleugel te bemannen  omdat groep dakloze clienten zelf niet elders  werden opgevangen, is eigen personeel geschoold om dit te kunnen doen.

Lid wordenContact