Nieuwsbericht

Deze zomer NOG meer burenruzies verwacht  

30 juni 2020 | 2 minuten lezen

Het belooft een warme zomer te worden. Dan lopen de gemoederen tussen buren geregeld op. Er is vooral meer last van geluid en stank van barbecue, vuurkorven, en dieren. Door de coronamaatregelen zullen veel mensen in de zomer nog thuiswerken én vieren veel mensen hun vakantie thuis. Het ligt voor de hand dat er een flinke stijging aan overlastmeldingen aan komt. De buurtbemiddelende organisaties adviseren buren om de spanningen snel in de kiem te smoren en op tijd aan de bel te trekken.

Niet alleen buurtbemiddelingsorganisaties verwachten meer burenruzies. Uit een onlangs gehouden enquête van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) onder gemeenten, woningcorporaties, politie en hulpverlening blijkt dat 60% dit ook verwacht. 

Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV ziet het levendig voor zich: “Je viert vakantie in je eigen achtertuin, met wat meer barbecues en rumoer. Je buren genieten daar al snel wat minder van dan jij. Want zij moeten vaak werken terwijl jij vakantie viert… en dat kan ergernissen oproepen. Houd dus meer rekening met de buren deze zomer. Ontstaan er irritaties, probeer het dan samen op te lossen. Schakel de hulp van buurtbemiddeling in als het niet zelf lukt. Zorg dat de ruzie niet escaleert en trek op tijd aan de bel.”

Economisch belang van buurtbemiddeling
Uit de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling van het CCV blijkt dat het aantal meldingen van burenoverlast in 2019 met 6% is gestegen tot 18.000. Die stijging komt doordat steeds meer gemeenten en woningcorporaties investeren in deze 1e hulp bij burenproblemen. 8 van de 10 gemeenten heeft buurtbemiddeling. Inwoners met burenproblemen kunnen zelf – en kosteloos - naar buurtbemiddeling stappen. Goed opgeleide buurtbemiddelaars gaan met buren in gesprek zodat verdere escalatie wordt voorkomen. Die inspanning van buurtbemiddeling bespaart heel veel tijd en geld bij gemeenten, politie en woningcorporaties. Een snelle win-win situatie die laat zien dat buurtbemiddeling voor deze partijen ook een groot economisch belang heeft en een enorme bijdrage levert aan de leefbaarheid. 

Blijf duurzaam investeren
Het afgelopen jaar zijn weer 7 van de 10 behandelde zaken naar tevredenheid van bewoners opgelost. Dit zijn oplossingen die standhouden omdat buren ze samen hebben bedacht. En ook in de coronaperiode worden veel bewoners geholpen bij het voorkomen en oplossen van burenruzies. Het CCV pleit ervoor dat gemeenten en woningcorporaties duurzaam blijven investeren in buurtbemiddeling omdat het veel ellende en andere dure inzet voorkomt. Ook kwetsbare groepen worden hiermee geholpen. Een groep die in veel gemeenten nu extra aandacht behoeft.

Bewoners kunnen voor adviezen, tips en adressen van buurtbemiddeling terecht op www.problemenmetjeburen.nl.  Het CCV adviseert bij de start en uitvoering van projecten buurtbemiddeling en heeft de aanpak in beheer. Meer informatie: www.hetccv.nl/buurtbemiddeling

Lid wordenContact