Nieuwsbericht

Gezocht voor Dag van Zorg en Veiligheid: sessie vanuit sociaal werk

8 april 2020 | 3 minuten lezen

Lever uw bijdrage aan de Dag van Zorg en Veiligheid

Maandag 29 juni 2020, ’s-Hertogenbosch

Verlengde inzendtermijn bijdragen voor sessies.

De Dag van Zorg en Veiligheid, staat nog gepland op maandag 29 juni aanstaande. Vanwege de huidige omstandigheden rondom de Coronacrisis, hebben wij besloten de inzendingstermijn te verlengen tot UITERLIJK DONDERDAG 16 APRIL.

Op maandag 29 juni organiseren de VNG, het ministerie van JenV, het ministerie van VWS en het ministerie van SZW, de Dag van Zorg en Veiligheid. Een inspirerende dag voor 700 professionals en bestuurders die werkzaam zijn binnen de domeinen zorg, sociaal domein, veiligheid en straf.

Voor dit moment gaan wij ervan uit dag de Dag van Zorg en Veiligheid doorgang kan vinden eind juni. Uiteraard houden wij de bericht- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten.

Uw bijdrage
Tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid wordt een groot aantal sessies georganiseerd. Hierbij valt te denken aan sessies met ervaringsdeskundigen, een debat, een creatieve training of een sessie waarbij deelnemers luisteren naar persoonlijke verhalen of korte presentaties. 

Dit programma is van, voor en door professionals en bestuurders. Vanuit de organiserende instanties worden een aantal sessies ingevuld, maar er is ook ruimte voor partners en organisaties om invulling te geven aan de inhoud van de dag. Heeft u concrete suggesties om invulling te geven aan een van de sessies tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid? Dan nodigen wij u van harte uit om uw beoogde bijdrage in te zenden.
Als voorwaarde geldt dat u een sessie organiseert samen met ten minste één netwerkpartner; rond de volgende thema's:  Preventie, Maatwerk, Multiproblematiek, Radicalisering, Kindermishandeling en huiselijk geweld, Re-integratie ex-gedetineerden, Mensenhandel, Personen met verward gedrag, Zorg- en Veiligheidshuizen, Licht verstandelijke beperkingen, ondermijning, Wvggz

Wij zoeken…
Bijdragen die:

  • Inhoudelijk relevant zijn en aansluiten bij het thema Zorg en Veiligheid.
  • Creatieve ideeën die aansluiten bij de door u gewenste werkvorm (zie overzicht werkvormen).
  • Ingaan op of aansluiten bij vragen die leven bij de doelgroep.
  • Het extra interessant maken voor de doelgroep om de sessie te bezoeken. Meestal is dit door:
  • Samen te werken met minimaal één andere partij. Dit kan bijvoorbeeld een gemeente, GGZ-instelling, school of een andere organisatie uit de zorg-, justitie- en veiligheids- of sociaal domeinzijn.
  • Een actieve burger of ervaringsdeskundige te betrekken en een bijdrage te laten leveren op de dag zelf.

De deelnemers
Deelnemers aan het congres:

  • Hebben als projectleider, manager, (beleids-)adviseur, bestuurder of anderszins betrokken sleutelpersoon te maken met regionale (samenwerkings-) vraagstukken zoals re-integratie na detentie, de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, personen met verward gedrag, ondermijning of mensenhandel, waarin zowel zorg als veiligheid een rol spelen.
  • Willen meer weten over de mogelijkheden om zorg, sociaal domein, veiligheid en straf te combineren.
  • Zoeken inspiratie voor hun gemeente of organisatie, willen kennis en voorbeelden opdoen en ervaringen delen over ontwikkelingen en thema’s op dit terrein zoals de implementatie van de WVGGZ en privacy en gegevensdeling.
  • Willen hun netwerk verbreden met partners binnen de domeinen zorg, sociaal domein, veiligheid en straf.

We zijn nadrukkelijk NIET op zoek naar bijdragen met commerciële uitgangspunten.

U kunt uw concrete suggestie aanleveren via het INZENDINGSFORMULIER.
Download eerst het overzicht met verschillende werkvormen en bekijk waar u mogelijk een sessie kunt organiseren. Heeft u meerdere suggesties? Vul dan het formulier meerdere keren in.

U kunt uw ideeën indienen tot uiterlijk DONDERDAG 16 APRIL. Daarna ontvangt u zo snel mogelijk terugkoppeling vanuit de congrescommissie welke bijdragen gehonoreerd worden in het programma.Wij kijken uit naar uw bijdragen en ideeën en begroeten u uiteraard graag op maandag 29 juni.

Tot slot: vergeet deze datum niet in uw agenda te noteren.