Nieuwsbericht

Verzoek uitstel invoeringsdatum uitbreiding VE-aanbod

Op 8 april 2020 geplaatst door

In een gezamenlijke brief hebben BK, BMK, Sociaal Werk Nederland, BOinK en de PO-Raad aan minister Slob en staatssecretaris Van Ark het dringend verzoek gedaan om de invoeringsdatum voor de uitbreiding van het VE-aanbod uit te stellen naar 1 januari 2021. Vanwege de Coronamaatregelen is implementatie per 1 augustus voor veel gemeenten en organisaties niet meer haalbaar.

In het Wijzigingsbesluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie staat dat gemeenten per 1 augustus 2020 minimaal 960 uur VE-aanbod beschikbaar moeten hebben voor alle peuters (2,5-4 jaar) met een VVE-indicatie. De realisatie van deze verplichting is door gemeenten belegd bij de VE-aanbieders in de kinderopvang.

In een aanzienlijk deel van de gemeenten is de uitbreiding al gerealiseerd. In ruim 50% van de gemeenten waren de voorbereidingen voor het verruimde aanbod nog in volle gang. Dat ligt nu nagenoeg stil; de branche heeft de handen vol aan de crisismaatregelen. Bovendien is het in de huidige omstandigheden nauwelijks realiseerbaar om het proces te voeren, dat nodig is om te komen tot een uitbreiding van het VE-aanbod. Het gaat onder meer om overleggen, advies- en instemmingstrajecten, informeren van ouders, afstemming met scholen, werven van nieuw personeel etc.

Extra complicerende tijdsfactor is dat de voorbereidingen vóór de start van de zomervakantie afgerond zouden moeten zijn, omdat de VE voor het merendeel in de 40 schoolweken wordt aangeboden.

Daarbij komt dat de implicaties van de Coronacrisis niet te overzien zijn. We vinden investeringen in nieuw personeel en locaties te risicovolle stappen, die binnen de huidige onzekere context niet van ondernemers gevraagd mag worden.

De VNG onderschrijft de noodzaak overleg te hebben over de invoeringsdatum. Branchepartijen hebben het verzoek gedaan die in ieder geval uit te stellen tot 1 januari 2021. Zij adviseren de invoering uit te stellen naar 1 augustus 2021 als de crisis onverhoopt langer aanhoudt dan nu is te voorzien.

U vindt de brief als bijlage bij dit bericht.

Bron: Sociaal Werk Nederland, KO, BMK, BOinK, POraad
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten