Nieuwsbericht

Pilot Samenwerken in de eerstelijn uitgesteld

24 maart 2020 | 1 minuut lezen

Gezien de onzekere ontwikkelingen rond het Coronavirus hebben de Nederlandse orde van advocaten, Sociaal Werk Nederland, het Juridisch Loket, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand gezamenlijk besloten om de start van de pilot Samenwerken in de eerstelijn voor onbepaalde tijd uit te stellen.

“Door maatregelen zoals de tijdelijke sluiting van de gerechtsgebouwen en het spreekuur van het Juridisch Loket en sociaal raadslieden, is het momenteel niet mogelijk om de pilot uit te voeren zoals deze is opgezet”, zegt Bernard de Leest, lid van de algemene raad van de NOvA en voorzitter van de stuurgroep. “Er is sprake van overmacht en de gezondheid van alle deelnemers en de rechtzoekenden staat nu voorop. Daarnaast, zodra het weer verantwoord is, zullen alle partners in ons project veel achterstanden moeten inlopen, de werkdruk zal dan enorm zijn. Wij wensen eenieder sterkte toe in deze lastige tijd.”

Uitstel betekent echter geen afstel. Op een nog nader te bepalen moment zal de pilot alsnog van start gaan. Hierbij blijft het advies van de overheid leidend. De opzet van de pilot blijft hetzelfde: sneller een passende oplossing voor de rechtzoekende en een redelijke beloning voor sociaal advocaten.
Lees eerder bericht hier.

Lid wordenContact