Nieuwsbericht

Coronavirus: verlaag de stress voor mensen in armoede

23 maart 2020 | 1 minuut lezen

Laatst heeft een hulpverlener twee huisbezoeken gedaan waarbij zij een afsluiting van energie kon voorkomen. In beide gevallen wist de inwoner niet dat de afsluiting eraan zat te komen. Bij een ander huisbezoek hebben de hulpverleners een bijstandsuitkering aangevraagd voor iemand die niet wist dat de WW uitkering zou stoppen*. Zonder hun bezoek zouden de gevolgen groot zijn.

De Corona-maatregelen die zijn ingegaan treft de groep die leeft op de rand van de armoedegrens onevenredig hard. Voedselbanken hebben onder andere te kampen met zieke vrijwilligers en gebrek aan aanvoer van voedsel en voor thuisonderwijs heb je een laptop, een rustige kamer en iemand die je kan begeleiden nodig. Valt daarbij ook nog het werk weg, dan levert dat extra stress op in gezinnen of huishoudens. Niet iedereen heeft immers een financiële buffer voor een aantal maanden huur, gas,  licht en de eigen bijdrage zorgverzekering. Daarbij komt ook, dat het ontbreken van een sociaal netwerk en armoede vaak samen gaan. Nu buurthuizen dicht zijn, en ook hulpverleners veelal werken vanuit huis, kunnen mensen in kwetsbare posities niet direct ergens terecht. De kans dat de spanningen en angsten in huishoudens oplopen is groot en het vangnet klein. Hoe kunnen we mensen in armoede ondersteunen zodat zij niet door het ijs zakken? En kan de kennis over stress-sensitief werken hierbij helpen?

Stress-sensitief werken
Stress-sensitief werken is een manier van werken die rekening houdt met de gevolgen van schaarste. In de dienst- en hulpverlening richt alles zich hierbij op het verminderen van stress. Dit kan door praktische zaken laagdrempelig te maken: denk aan informatie in begrijpelijke taal, de wijze van bejegening (gelijkwaardig en empathisch), schulden bevriezen en zorg te dragen voor bestaanszekerheid. Stress-sensitief werken wordt gezien als een effectieve werkwijze in de aanpak van armoede en schulden. Deze crisis vraagt om een gezamenlijke aanpak en extra aandacht voor de bestaanszekerheid van mensen in kwetsbare posities. Dit vermindert stress en voorkomt opeenstapeling van problemen. Kunnen we stress-sensitief werken ook tijdens de coronacrisis toepassen en zo ja, hoe?

Lees het hele artikel bij Movisie

Lid wordenContact