Nieuwsbericht

Werknemersvraag: corona, geannuleerde reis en je vakantie verzetten?

18 maart 2020 | 1 minuut lezen

Hoe moet je als werkgever omgaan met werknemers die hun vakantie willen verzetten omdat hun reis is geannuleerd vanwege het coronavirus?

Wanneer de vakantie conform de wens van de werknemer is vastgesteld moet de werknemer in beginsel ook daadwerkelijk in de betreffende periode vakantie opnemen. Mocht de werknemer wegens onvoorziene omstandigheden die data willen wijzigen, dan moet hij overleggen met zijn werkgever. De werkgever heeft de verplichting zich hierin als goed werkgever te gedragen.
De nu geldende maatregelen rond het coronavirus zijn onvoorzien. De werkgever kan het verschuiven van de vakantie daarom niet zomaar weigeren. Juist deze onvoorziene omstandigheid kan volgens het standpunt van Juridische Zaken Online van Sociaal Werk Nederland niet alleen op de werknemer worden afgewenteld.

NB.: Wanneer de werknemer ondanks de annulering van de reis toch verlof wil opnemen, dan kan dat natuurlijk altijd. De vakantieperiode hoeft dan uiteraard niet verschoven te worden.

Volgens Juridische Zaken Online van Sociaal Werk Nederland is het wel verdedigbaar dat de werkgever niet akkoord gaat met massale vakantieopname in een beperkte periode in bijvoorbeeld de tweede helft van het jaar. Dit gelet op zwaarwegende belangen/gewichtige redenen van de werkgever rond de bedrijfsvoering en personeelsbezetting. Ook de werknemer dient zich immers als goed werknemer te gedragen.

Belangrijk is dat er maatafspraken worden gemaakt waarbij zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de werknémer en de werkgéver de mogelijkheid krijgt de organisatie draaiend te houden.

Vragen? Wanneer u een JZO-abonnement heeft beantwoorden de juristen van Sociaal Werk Nederland uw vragen graag. U kunt uw vraag stellen door de vraag in te voeren in het JZO-systeem.

ContactLid worden