Nieuwsbericht

Gon Mevis in Zorg+Welzijn - We moeten nu creatief zijn

16 maart 2020 | 1 minuut lezen

Met Brabant voorop bouwen organisaties in het sociaal domein op verschillende manieren hun reguliere dienstverlening om naar crisisdiensten vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus. Gon Mevis, bestuurslid van Sociaal Werk Nederland en directeur van welzijnsorganisatie ContourdeTwern, onderzoekt welke rol het sociaal werk kan nemen in het opzetten van bijvoorbeeld boodschappendiensten voor ouderen en andere kwetsbare mensen.

Binnen zijn organisatie brengen sociaal werkers momenteel in kaart welke burenhelpers in geval van nood acuut paraat staan. Daarnaast maken zij lijsten per wijk van ‘per direct’ beschikbare vrijwilligers. In overleg met de GGD kijkt Gon Mevis of sociaal werkers kunnen worden ingezet voor het nabellen van de corona-slachtoffers. De ‘opstapbus’ – normaal gesproken bedoeld voor leuke uitstapjes – zal de komende tijd worden ingezet voor het rondbrengen van boodschappen. ‘Onze prioriteiten liggen bij de basis: zorgen dat de meest kwetsbare mensen in elk geval altijd de beschikking hebben over water, medicijnen en eten. Ik verwacht dat wij met hulp van vrijwilligers daarin een heel eind gaan komen.’

Met Brabant voorop bouwen organisaties in het sociaal domein op verschillende manieren hun reguliere dienstverlening om naar crisisdiensten vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus. Gon Mevis, bestuurslid van Sociaal Werk Nederland en directeur van welzijnsorganisatie Contourdetwern, onderzoekt welke rol het sociaal werk kan nemen in het opzetten van bijvoorbeeld boodschappendiensten voor ouderen en andere kwetsbare mensen.

Binnen zijn organisatie brengen sociaal werkers momenteel in kaart welke burenhelpers in geval van nood acuut paraat staan. Daarnaast maken zij lijsten per wijk van ‘per direct’ beschikbare vrijwilligers. In overleg met de GGD kijkt Gon Mevis of sociaal werkers kunnen worden ingezet voor het nabellen van de corona-slachtoffers. De ‘opstap bus’ – normaal gesproken bedoeld voor leuke uitstapjes – zal de komende tijd worden ingezet voor het rondbrengen van boodschappen. ‘Onze prioriteiten liggen bij de basis: zorgen dat de meest kwetsbare mensen in elk geval altijd de beschikking hebben over water, medicijnen en eten. Ik verwacht dat wij met hulp van vrijwilligers daarin een heel eind gaan komen.’
Kortom: de behoefte van bewoners staat ook nu centraal!

Lid wordenContact