Nieuwsbericht

Opbouwen van goede werkrelatie en “de menselijke maat” cruciaal voor samenwerking JGZ, wijkteam en onderwijs

11 maart 2020 | 1 minuut lezen

Opbouwen van goede werkrelatie en “de menselijke maat” cruciaal voor samenwerking JGZ, wijkteam en onderwijs
Er is niet één afzonderlijk element dat maakt dat de samenwerking tussen JGZ, wijkteam en onderwijs succesvol is, want de elementen zijn haast niet los van elkaar te zien in de praktijk en versterken elkaar. Wel is het opbouwen van een goede werkrelatie cruciaal. Dat is de conclusie van het onderzoek “De Sterkste Schakels”.

Vroegtijdige interventies door jeugdvoorzieningen en onderwijs kunnen tot veel gezondheidswinst leiden bij kinderen en jongeren. Voor een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning is een goede samenwerking nodig tussen JGZ, wijkteam en onderwijs. Maar hoe moet dat dan?

 “De Sterkste Schakels” is een kwalitatief onderzoek naar wat werkt in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs, door onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Verwey-Jonker Instituut. De resultaten werden verwerkt in een rapportage en een factsheet die handvatten bieden aan gemeenten, JGZ, wijkteams en onderwijs.

Het onderzoek is vormgegeven aan de hand van de 12 werkzame elementen van samenwerking, bekend uit de literatuur. Enkele daarvan zijn bijvoorbeeld randvoorwaarden, gezamenlijke visie en doelen, vertrouwen en respect, rollen en verantwoordelijkheden. In de factsheet kan je alle elementen lezen.

Uit het onderzoek blijkt dat samenwerking tussen JGZ, wijkteams en onderwijs complex is. Er moet gezocht worden naar een balans tussen de werkzame elementen. De samenwerking valt of staat met de kwaliteit, vaardigheden, attitude, kennis, ervaring en continuïteit van mensen. De basis van samenwerken ligt dan ook in ‘de menselijke maat’. Het opbouwen van een goede werkrelatie is dus cruciaal, concluderen de onderzoekers. Minder belangrijk -maar wel ondersteunend-  zijn zaken als het vastleggen van (overstijgende) (werk)afspraken en protocollen over de samenwerking.

Ook hangt er veel af van de lokale situatie. Waar de ene gemeente hecht aan planning, structuren en procedures, leggen anderen liever de nadruk op flexibele samenwerkingsafspraken.

Weet dus waar jouw gemeente staat, luidt een van de aanbevelingen. Investeer in het opbouwen van een werkrelatie waarbij men op elkaar en elkaars expertise vertrouwt. En: probeer samenwerking niet vanuit je eigen organisatieperspectief te organiseren, maar ga zoveel mogelijk uit van het gezin.

 

Bron: ZonMW

Lid wordenContact