Nieuwsbericht

Succes voor Van Ark: Kamer steunt wetswijziging schuldhulpverlening

10 maart 2020 | 1 minuut lezen

Het voorstel van staatssecretaris Van Ark om de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te wijzigen, is aangenomen. De wetswijziging regelt gegevensuitwisseling om vroegsignalering mogelijk te maken en schept duidelijkheid over schuldhulp aan ondernemers. Dat meldt de NVVK. 

Met de wetswijziging wil Van Ark twee dingen bereiken:

  • Een betere ontsluiting van persoonsgegevens als middel om schuldhulpverlening effectiever te maken, met inachtneming van de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gemeenten kunnen voortaan via overeenkomsten met relevante partners veel meer doen om mensen met schulden vroeg op het spoor te komen.
  • De onduidelijkheid opheffen in de oorspronkelijke toelichting op de Wgs uit 2010. Die onduidelijkheid betrof de toegang van zelfstandigen tot schuldhulpverlening. De verduidelijking draagt bij aan “brede toegang tot schuldhulpverlening, ook voor zelfstandigen”, aldus de staatssecretaris.

De Kamer kwam tijdens het debat over de wijziging van de Wgs met twee amendementen en een serie moties.

Snel uitsluitsel over schuldhulp
Meld je je met een verzoek om schuldhulp bij je gemeente? Dan moet die binnen acht weken besluiten of je voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Dat is de strekking van het amendement van de Kamerleden Peters (CDA) en Jasper van Dijk (SP). Dit amendement is aangenomen.

Schuldhulp bespaart zorgkosten
Wie schulden bestrijdt, creëert vaak een besparing op zorgkosten. Want problematische schulden gaan vaak samen met problemen op het gebied van werk, wonen en zorg. Bij de evaluatie van de wetswijziging is het daarom goed een maatschappelijke kosten- en batenanalyse te maken, vindt Kamerlid Peters. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

Pak malafide bewindvoerders aan
Mensen met schulden krijgen regelmatig te maken met malafide bewindvoerders die hun cliënten bedriegen en/of bestelen, stellen de Kamerleden Peters en Jasper van Dijk. Het systeem van bewindvoering en de problemen die zich voordoen moet daarom onder de loep genomen worden. De regering moet aanbevelingen doen om het systeem te verbeteren. Deze motie is aangenomen.

Verdere moties vind je op de website van de NVVK

ContactLid worden