Nieuwsbericht

Werkconferentie 'Zingeving in de buurt: wat kan ik doen?' 21 april 2020

Nienke Kuyvenhoven
2 maart 2020 | 1 minuut lezen

Lokaal zijn er vaak veel verschillende mensen en organisaties die ondersteunen bij levensvragen en zingevingsvraagstukken. En meestal kent niet iedereen elkaar of gebruikt niet dezelfde ‘taal’. Maar we hebben wél allemaal dezelfde uitdaging: hoe sluit ik zo goed mogelijk aan bij de levensvragen en behoefte aan een luisterend oor van de mensen in de buurt?

Werkconferentie
In de werkconferentie 'Zingeving in de buurt: wat kan ik doen?' op 21 april a.s. worden de mogelijkheden voor ondersteuning verkend. Hoe vind je elkaar op lokaal niveau rond zingeving? Hoe kun je vanuit een gedeeld doel de samenwerking versterken? Hoe benut je elkaars aanbod en wat heb je aan elkaar? Deelnemers krijgen inzicht in de laatste onderzoeken, vraagstukken en behoeften rond zingeving en de mogelijke inzet van vrijwilligers. Ook worden praktijkervaringen uitgewisseld. Tussen de verschillende sprekers gaan de deelnemers mét elkaar aan de slag. Sociaal Werk Nederland zal ook een inleiding verzorgen.

Doelgroep
De werkconferentie is bedoeld vooor sociaal werkers (buurtwerkers, participatiemakelaars, maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs), projectleiders Centra voor Levensvragen, vrijwilligerscoördinatoren van lokale initiatieven rond levensvragen en ouderen,  geestelijk verzorgers (in thuissituatie), netwerkcoördinatoren palliatieve zorg.

Wanneer en waar
21 april 2020, 12.00- 17.00 uur
Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik

Kosten en inschrijven
Deelname kost €35,- (inclusief lunch en borrel)
Het maximum aantal deelnemers is 100 (vol is vol)
Inschrijven kan via deze link

In de bijlage het programma.