Nieuwsbericht

Sociaal Werker van het Jaar Norbert Wijnhofen: 'Laat ze versteld staan!'

28 januari 2020 | 2 minuten lezen

Norbert Wijnhofen is inmiddels tien maanden Sociaal Werker 2019. In die maanden vertegenwoordigde hij sociaal werk en sociaal werkers. Hij sprak tijdens diverse gelegenheden, schreef blogs en agendeerde belangrijke thema’s. Hij zette en zet sociaal werk in de spotlights! Het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk, organisator van de verkiezing, blikt met hem terug.

'Ik zou graag zien dat, hoewel je lokaal van inzicht kunt verschillen, we gaan voor het gezamenlijk belang. De belangen van onder anderen bewoners met een ernstige psychiatrische aandoening zijn in het geding. De gemeenten verkeren in financieel zwaar weer. Dat heeft consequenties voor het sociaal werk. Een landelijk probleem vraagt om een landelijke aanpak. Ik heb om die reden eind 2019 een brief geschreven aan de vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Met het verzoek om als sociaal werk én gemeenten in 2020 daadwerkelijk samen op te trekken. Voor een sterkere sociale basis. Ik ben zeer benieuwd naar zijn reactie. ‘Laat mij versteld staan.’

Ik vind daarnaast dat sociaal werkers horen deel te nemen aan bestuurs- en beleidsoverleg, binnen en buiten hun organisatie. En op gelijkwaardige wijze invloed moeten uitoefenen op het systeem. Hierdoor versterken sociaal werkers de leefwereld in de wijk. Dat deelnemen verdient naar mijn idee meer aandacht in 2020. We zijn veel te afwachtend en te bescheiden!’

‘Begin 2019 heb ik Sociaal Werk Nederland en GGZ Nederland met elkaar verbonden. In de hoop en verwachting dat er in 2020 door hen concrete stappen worden gezet. In het belang van bewoners met een ernstige psychiatrische aandoening. Bewoners en werkers wachten al zo lang op verandering. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Met name als het gaat om het onderkennen van het belang van sociale psychiatrie, preventie en herstelgericht werken.'

Zou je andere sociaal werkers deze rol als boegbeeld gunnen?
‘Ja! Iedere beroepsgroep heeft een ambassadeur nodig. Dus ook het sociaal werk. Jaar in, jaar uit. Want sociaal werk kent niet alleen een sterk beroepsprofiel, met een sterke beroepsvereniging, de BPSW, maar is inmiddels ook een zeer divers beroep. Dat profiel dient dus te worden onderhouden en daarvoor leent een nieuwe Sociaal Werker van het Jaar zich bij uitstek! Op 20 mei 2020 maken we op het Jaarcongres Sociaal Werk mijn opvolger bekend.’
‘Dus sociaal Werker van het Jaar 2020: Laat ze straks versteld staan!’

Rol platform
In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk zetten werkgevers en werknemers zich in voor een aantrekkelijke sector. We willen sociaal werkers en organisaties ondersteunen in het vervullen van hun maatschappelijke opdracht. Met de Verkiezing Sociaal Werker van Jaar willen we resultaat, impact en waarde van sociaal werk laten zien.

Voordragen Sociaal Werker 2020 
Voordragen van kandidaten kan nog tot en met 14 februari. Klik hier om iemand voor te dragen.