Nieuwsbericht

Onderzoeksrapport: de meeste ouderen voelen zich veilig in het verkeer

27 januari 2020 | 1 minuut lezen

Ouderen hebben veel behoefte aan informatie over mobiliteit en verkeersveiligheid, maar zij weten die vaak niet te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Vilans met BeterOud eind 2019 uitvoerde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarom is aan de website van BeterOud het thema 'veilige mobiliteit' toegevoegd.
Veel sociaalwerkorganisaties bieden trouwens als praktische ondersteuning voor ouderen die verlegen zitten om vervoer. Welzijn Scheveningen heeft een particuliere vervoersdienst: vrijwillige chauffeurs zijn met de eigen busjes van Welzijn Scheveningen dagelijks op pad. In pakweg 70 gemeenten werken sociaalwerkorganisaties binnen ANW Automaatje samen met de anwb: in hun eigen auto verzorgen vrijwillige chauffeurs van-deur-tot-deurvervoer voor senioren.

Losse tegels, hoge stoepranden
86% van de 65-plussers voelt zich veilig in het verkeer, blijkt uit het onderzoek. 14% van de ouderen voelt onveilig, en dat komt vooral door het gedrag van andere weggebruikers, door de eigen gezondheid (bijvoorbeeld slechthorendheid) of door de verkeersdrukte.
Bijna de helft  stuit soms op hindernissen in het verkeer:  obstakels als losliggende tegels en hoge stoepranden, gebrek aan overzicht (bijvoorbeeld op kruispunten) en het gedrag van andere verkeersdeelnemers.

Opfriscursus auto
Het onderzoek geeft ook duidelijkheid over de behoeften van ouderen rond mobiliteit en verkeersveiligheid. Ze vragen om trainingen als een opfriscursus voor de auto of een cursus valpreventie (23%), of willen weleens  alternatieve vervoersmiddelen uitproberen (scootmobiel, elektrische fiets).

Professionals in zorg en welzijn spelen een belangrijke rol bij het bespreken van mobiliteit en verkeersveiligheid met ouderen. Uit het onderzoek blijkt dat 53% van de professionals risico’s met ouderen bespreekt; 49% biedt hulpmiddelen aan, 30% informeert ouderen over alternatieve vervoersopties, 21% verwijst door naar andere professionals en 9% van de respondenten wijst op mobiliteitstrainingen en beweegoefeningen. Toch hebben die professionals behoefte aan meer kennis en informatie over verschillende interventies, over mobiliteit en verkeersveiligheid in het algemeen en over alternatieve vervoersmiddelen en hulpmiddelen.

Meer informatie

Lid wordenContact