Nieuwsbericht

Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden

24 december 2019 | 3 minuten lezen

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt preventie loont. Wil jij weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken? Meld je dan aan voor het congres op 10 of 24 maart 2020. Aanmelden kan hier.

Data en locaties
Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ vindt op twee data en op twee verschillende locaties plaats:

  • 10 maart 2020 in Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
  • 24 maart 2020 in Igluu, Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven

Op beide congressen is het plenaire deel grotendeels gelijk, de praktijkvoorbeelden die per congres gepresenteerd worden, zijn verschillend. In Zwolle kies je uit 24 praktijkvoorbeelden, in Eindhoven zijn er 25.  

Wat werkt in de praktijk?
Alle praktijkvoorbeelden delen tijdens het congres hun aanpak met resultaten. Ze zijn gebaseerd op onderzoek en onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis. Maak bijvoorbeeld kennis met:

  • Het programma Young leaders dat ervoor zorgt dat jongeren positieve rolmodellen worden voor andere jongeren in hun buurt.
  • De aanpak van de gemeente Nijmegen om vroegtijdig in contact te komen met mensen met financiële problemen om zo problematische schulden te voorkomen.
  • De Wijk-GGD’ers in Amsterdam die ervoor zorgen dat kwetsbare mensen die overlast veroorzaken in wijken professionele ondersteuning krijgen.
  • De methode Community Support waarmee professionals het eigen netwerk van de cliënt kunnen inzetten en versterken.
  • Het project Homerun dat begeleiding biedt aan mensen met een LVB tijdens en na hun detentie, zodat recidive wordt voorkomen.

Meer over deze en de andere praktijkvoorbeelden lees je in de beschrijvingen van de deelsessies.

Plenair programma
In het plenaire deel van de congressen zijn lezingen van inspirerende sprekers:

Ook de gastgemeenten vervullen een rol in het plenaire deel. In Eindhoven (24 maart) opent wethouder Renate Richters met een prikkelend statement over sociale innovatie. In Zwolle (10 maart) sluit wethouder Michiel van Willigen het congres af met zijn observaties over werken aan preventie in zijn stad. 

De gespreksleiding is in handen van Marianne van den Anker en Imrat Verhoeven. Marianne van den Anker is oud-wethouder van de gemeente Rotterdam en nauw betrokken bij bewijsvoering rond jeugd- en eenzaamheidsinterventies. Imrat Verhoeven is universitair docent Bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor wie?
Dit congres is zowel voor leidinggevenden als uitvoerende professionals werkzaam binnen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals kennisinstituten, belangenorganisaties, wetenschaps- en onderwijsinstellingen en de landelijke overheid.

Aanmelden en toegangsprijs
De deelnemersbijdrage is € 195,00, exclusief btw. Meld je aan met het aanmeldformulier. Heb je bezwaar tegen de toegangsprijs, maar wil je wel graag komen? Neem dan even contact op met Djuna Buizer van Movisie via d.buizer@movisie.nl.

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ is een unieke samenwerking tussen Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, VNG en Movisie.

Aanmelden kan hier

Lid wordenContact