Nieuwsbericht

Steeds meer hercertificeringen Kwaliteitslabel Sociaal Werk

10 december 2019 | 2 minuten lezen

De Rotterdamse organisatie CVD behaalde eerder in 2019 opnieuw succesvol het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Afgelopen week overhandigde Lex Staal persoonlijk het certificaat aan de organisatie. Ook SEZO, Versa Welzijn en Sterker Sociaal werk horen in het rijtje van pioniers die na twee jaar als eersten gehercertificeerd zijn. Een goed teken: het Kwaliteitslabel levert deze organisaties veel op.

Toetsingsrapport CVD
Vakmanschap is bij CVD sterk verankerd in de organisatie, zo blijkt uit het toetsingsrapport. Iedere medewerker heeft de 10 competenties op creditcard-formaat en de kernwaarden staan op de koffiebekertjes. De organisatie voldoet aan alle eisen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk op een natuurlijke wijze, en de eisen rondom vakmanschap zijn verankerd in de methode ‘krachtwerk’.

Sociaal Werkt Nederland directeur Lex Staal: ’ik ben er trots op dat jullie opnieuw voor dit label hebben gekozen en ik ben blij dat ik vandaag dit certificaat aan jullie mag overhandigen. Daar is een intensief proces aan vooraf gegaan. Jullie hebben getuige het toetsingsrapport waargemaakt dat jullie het label verdienen.’   

Kwaliteit sociaal werk in de lift
Met de transities in het sociaal domein is het werkveld van zorg en welzijn in gemeenten veranderd en zal ook blijven veranderen. Daarmee ontstond ook de behoefte en de noodzaak om als sector aan te kunnen tonen wat de kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde van sociaal werk is. De lidorganisaties hadden behoefte aan een kwaliteitslabel dat herkenbaar is in taal en in de manier van toetsing, passend bij de sector. Met als een van de belangrijkste kenmerken: een prominente rol voor vakmanschap. Het moest bovendien een dynamisch kwaliteitslabel zijn met als doel om als branche te leren en te blijven verbeteren. En dat blijkt gelukt.

Label wint terrein
Nu, bijna drie jaar na begin van de implementatie van dit label, zien we duidelijk dat het Kwaliteitslabel terrein wint en gezaghebbender is geworden in het land. Lex Staal: 'Je ziet dit aan de aantallen; een derde van onze leden is bezig met het kwaliteitstraject. Wat we ook zien, is dat – zeker het afgelopen jaar – het label een stevige positie heeft veroverd. Het is goed bekend onder leden maar in toenemende mate ook bij gemeenten. Steeds meer gemeenten vragen om een kwaliteitskeurmerk, en deels expliciet om Kwaliteitslabel Sociaal Werk, of stellen dit zelfs verplicht. Ook worden we benaderd door wijkteams die het Kwaliteitslabel willen toepassen. We onderzoeken daarom nu onder ander met een pilot gericht hoe verschillende soorten wijkteams dit Kwaliteitslabel kunnen gebruiken.'

Deze arbeidsintensieve maar zinvolle wijze van certificering wint snel terrein. Sociaal werk is ingewikkeld werk dat veel vakmanschap en kennis vraagt. Dit specifieke certificeringstraject licht de organisatie door op ‘doen we het goede, en doen we dat goed?’ Meer informatie over het Kwaliteitslabel vindt u hier.

Foto: Lex Staal overhandigt certificaat aan Inez Basten-Poppe, directeur bestuurder, CDV

Lid wordenContact