Nieuwsbericht

Congres Sociaal Raadsliedenwerk: Economische groei voor iedereen?! Aanmelding geopend

Vivian van Gameren
5 december 2019 | 2 minuten lezen

Ondanks de economische groei van de afgelopen jaren zijn er nog steeds heel veel Nederlanders die structureel in armoede moeten zien te overleven. Volgens de recente CBS-cijfers betreft dat zo’n 660.000 mensen (4.0%). Er is weliswaar een stabilisatie van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening, maar de problemen rondom schulden worden hardnekkiger.

Sociaal raadslieden signaleren nog steeds veel mistanden rond incassopraktijken en terugvorderingen door de overheid. Tegelijk zoekt de landelijke overheid naar manieren om de financiële regelingen voor kwetsbare burgers te vereenvoudigen en wil zij toegang tot het rechtsstelsel dichter bij de burger brengen om een duurdere rechtsgang te voorkomen. 

Kortom: genoeg reden om met elkaar in gesprek te gaan tijedns dit congres op 29 januari 2020.

Voor dit congres zijn punten te behalen voor het beroepsregister van het Registerplein.

Kosten
Leden van het pluspakket LOSR van Sociaal Werk Nederland betalen slechts 125 euro in plaats van 250 euro voor deelname. Bij aanmelding van 5 deelnemers door een lid organisatie pluspakket LOSR, is telkens de vijfde deelnemer gratis. 

Praktische informatie

  • Economische groei voor iedereen?!
  • Op woensdag 29 januari 2020
  • van 9.30 tot 17.30 uur
  • Congrescentrum NBC te Nieuwegein

Het programma voor deze dag:

09.30 - 10.00 uur     
Ontvangst met koffie/thee

10.00 - 10.10 uur     
Welkom door Eric van der Burg, voorzitter LOSR/Sociaal Werk Nederland

10.10 – 10.50 uur    
Annemieke Zwaneveld, ombudsvrouw Rotterdam.

10.50 - 11.30 uur     
Monique Peltenburg, Secretaris/adviseur NDSD (Netwerk Directeuren Sociaal Domein), strategisch adviseur G4 Wmo netwerk en adviseur/regio-ambassadeur ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd

11.30 – 12.00 uur     
Pauze

12.00 - 12.45 uur     
Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming spreekt over de herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand en de rol die partijen zoals sociaal raadslieden daarin kunnen vervullen.

12.45 – 13.15 uur   
Forum en discussie met Eric van der Burg, voorzitter LOSR/Sociaal Werk Nederland

13.15 – 14.00 uur    
Lunch

14.00 - 15.15 uur     
Workshopronde 1

15.15 - 15.30 uur     
Pauze

15.30 - 16.45 uur     
Workshopronde 2

16.45 - 17.30 uur     
Informeel napraten

Deelname
Voor dit congres zijn punten te behalen voor het beroepsregister van het Registerplein.

Na inschrijving ontvangt u binnen enkele minuten een deelname ticket. Aanmelden voor dit congres, klik hier. Bij aankoop van uw ticket kunt u uw voorkeuren aangeven voor de workshops.

Kosten
Leden pluspakket SRW: 125 euro per ticket (één ticket gratis bij afname van 5 tickets per organisatie). Niet-leden pluspakket SRW: 250 euro per ticket.

Annulering:
Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd? In dat geval kunt u een collega opgeven om uw plek in te nemen. Lukt dat niet en annuleert u korter dan 1 week voor het congres, dan zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Informatie
Voor vragen kunt u terecht bij Vivian van Gameren tel. 030 – 721 07 21, secretariaat@sociaalwerk.nl of Ernst Radius, radius@sociaalwerk.nl. In de bijlage de uitnodiging met het volledige programma en de beschrijving van de workshops.

Lid wordenContact