Nieuwsbericht

Drie genomineerden Transformatie Trofee 2019 zijn bekend

19 november 2019 | 2 minuten lezen

De Vriendschapsbank van ContourdeTwern, de Cultuur Verbinders Achterhoek van Figulus Welzijn en Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Online Jongerenwerk van de Hefgroep zijn genomineerd voor de Transformatie Trofee 2019. Die prijs wordt woensdag 27 november uitgereikt in Utrecht. De jury is onder de indruk van het niveau van de 34 aanmeldingen van dit jaar.

Juryvoorzitter Eric van der Burg: ”De drie genomineerden sluiten sterk aan bij de doelgroep en weten met creatieve, innovatieve vormen invulling te geven aan het sociaal werk van nu. Het zijn drie goed doordachte, goed overdraagbare aanpakken die bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein.” 

De Vriendschapsbank van ContourdeTwern brengt 50-plussers op een laagdrempelige manier in contact met elkaar én geeft de deelnemers de mogelijkheid zelf een groep te starten. Het uitgangspunt: vriendschap is een bank; je kunt alleen iets opnemen als je ook af en toe iets stort. De jury vindt deze wederkerigheid erg sterk. ‘Hierdoor haal je de zieligheidsfactor weg; het gaat niet meer om slachtoffers maar om mensen die iets voor elkaar willen betekenen.’ Ook looft de jury de uitgebreide infrastructuur rond de aanpak; als er echt iets aan de hand is kan daardoor goed worden doorverwezen.

De Cultuur Verbinders Achterhoek van Figulus Welzijn en VluchtelingenWerk Oost Nederland slaat een brug tussen statushouders en de Nederlandse cultuur. De Cultuurverbinders zijn oud-statushouders die hulp bieden aan nieuwe statushouders. Dat helpt statushouders beter hun draai te vinden in de Nederlandse maatschappij én creëert goodwill bij buurtgenoten en organisaties. De jury is onder de indruk van de degelijkheid van de aanpak. De Cultuurverbinders worden opgeleid en gaan bijvoorbeeld mee naar afspraken bij de woningcorporatie of de gemeente. ‘Het zorgt voor een echt welkom in Nederland, het voorkomt dat nieuwkomers stranden in de bureaucratie en geeft ook mensen die al langer in Nederland zijn een rol.’ De aanpak is effectief: statushouders die meedoen vinden 25% sneller een baan.

Het Online Jongerenwerk van de Hefgroep biedt jongerenwerkers online platformen waarmee zij als professionals beter kunnen aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de jongeren. Ze bouwen zo ook online een diepgaande relatie op met jongeren. De jury is onder de indruk van de effecten van het beter aansluiten bij de doelgroep: het lukt zo om veel directer in te grijpen. Ook jeugdcriminaliteit kan zo eerder worden gesignaleerd en in de kiem worden gesmoord. Dankzij de eenvoud ervan is de aanpak bovendien makkelijk overdraagbaar. ‘Dit is de toekomst. We kunnen hier als sociaal werk trots op zijn.’

Er gaat een eervolle vermelding naar De Jeugdbeschermingstafel van SMD Enschede. De Jeugdbeschermingstafel werd door de jury uitgekozen vanwege het preventieve karakter. Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze preventie vorm kunnen geven en deze aanpak geeft daar een sterk antwoord op.

De jury van de Transformatie Trofee 2019 bestaat uit Karin Schrederhof, wethouder wonen Wmo en sport van de gemeente Delft, Melanie Berends Vermaak, bestuurslid LSA en zelfstandig opbouwwerker sociaal domein, Norbert Wijnhofen, Sociaal Werker van het jaar 2019, Jannie Bakker-Klein, voorzitter raad van bestuur Movisie en Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland.

Pitches en uitreiking Transformatie Trofee
Tijdens een innovatiebijeenkomst op 27 november pitchen de genomineerden hun inzending. De genomineerde die vervolgens de meeste stemmen krijgt, gaat naar huis met de Transformatie Trofee 2019. De uitreiking is onderdeel van een themamiddag over innovatie; hier vindt u daarvan het programma en hier de aanmeldlink.
De Transformatie Trofee is een initiatief van Sociaal Werk Nederland.