Nieuwsbericht

Hoge respons onderzoek samenwerken in de eerstelijns sociaaljuridische dienstverlening

Vivian van Gameren
28 oktober 2019 | 1 minuut lezen

Ruim 1100 sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket hebben gereageerd op een vragenlijst over hun onderlinge samenwerking. Het onderzoek werd gedaan in het kader van de landelijke pilot ‘Samenwerken in de eerstelijn’, waarvoor de NOvA het initiatief heeft genomen.

Een grote groep sociaal raadslieden, medewerkers juridisch loket en sociaal advocaten in diverse rechtsgebieden en arrondissementen heeft deelgenomen aan het onderzoek, waarin ze onder meer vragen hebben beantwoord over hun informatiebehoefte bij een doorverwijzing en of ze wel eens terugkoppeling geven aan de eerstelijn over specifieke gevallen. Eerstelijnsmedewerkers zijn onder meer bevraagd hoe vaak en wanneer ze doorverwijzen naar een advocaat en of ze een eigen netwerk van advocaten hebben. Aan alle deelnemers is gevraagd wat hun ideeën zijn voor het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Sneller passende oplossing voor rechtzoekende, redelijke vergoeding rechtsbijstandsverleners
De opvallend hoge respons is voor de stuurgroep van de pilot, bestaande uit NOvA, Raad voor Rechtsbijstand (RvR), Juridisch Loket (hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN) en Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), het bewijs dat de rechtsbijstandsverleners heel erg betrokken zijn. De antwoorden worden gebruikt om de landelijke pilot verder vorm te geven. Het doel is de samenwerking tussen eerste- en tweedelijns rechtsbijstandverleners te verbeteren en daardoor rechtzoekenden sneller te helpen een passende oplossing te vinden, met een redelijke vergoeding voor de rechtsbijstandverleners.

Uitrol begin 2020
Naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek voor het einde van dit jaar bekend. Begin 2020 willen NOvA, RvR, hJL, SWN en VSAN starten met de uitvoering van de pilot. Voor die tijd moet worden bepaald in welke arrondissementen en op welke rechtsgebieden de pilot zal draaien.

Lid wordenContact