Nieuwsbericht

Wil je de gezondheidskloof en kansenkloof verkleinen, investeer dan nu in wie minder makkelijk meekomt

18 september 2019 | 2 minuten lezen

In het programma van Bert Kranenbarg op Radio 5 reageerde voorzitter Eric van der Burg van Sociaal Werk Nederland op de oproep aan het kabinet van de G40 – om in de miljoenennota geld te reserveren voor de 50 miljoen die gemeenten te kort komen door onder meer jeugdzorg.

Doen ze dat niet dan moeten gemeenten bezuinigen op sociale voorzieningen zoals zwembaden, bibliotheken en ondersteuning van minima en 'precariaat". Geld gaat naar jeugdzorg. Kranenbarg vroeg Van der Burg hoe erg dat is en hoe belangrijk die voorzieningen dan zijn.

Eric van de Burg: "Die sociale voorzieningen zijn buitengewoon belangrijk! Ik snap dat gemeenten problemen hebben; en dat ze oplossingen zoeken, maar ga dan zéker niet bezuiniging op dit soort voorzieningen. Met dit soort deze voorziening kun je JUIST voorkomen dat mensen in bijvoorbeeld de jeugdzorg terecht komen. Als de mazelen uitbreken stop je ook niet met vaccineren. Welzijnswerk is de vaccinatie van de zorg. Het werkt preventief."

Kranenbarg: Onverstandig dus om daar verder in te snijden?

Van der Burg: "Je moet er juist meer in gaan investeren. Juist de nutsvoorzieningen voor mensen aan de onderkant van de samenleving moet je versterken; die mensen kunnen minder goed meekomen. Wil je de gezondheidskloof en kansenkloof verkleinen, investeer dan juist in wie minder makkelijk meekomt. Investeer in taal en analfabetisme, handigheid met de computer. Investeer in gezondheid."

Kranenbarg : Jeugdzorg slurpt nu al dat geld op; Welke actie gaat u ondernemen?

Eric vd Burg: "1 - je ziet dat de grote steden vragen om extra geld aan het kabinet. Omdat dat nodig is om de onderkant van de samenleving te versterken. Dat is een oproep die wij steunen, als de grote steden dat extra geld krijgen moeten ze het ook wel echt gaan investeren in hun kwetsbare bewoners, het welzijnswerk dat werkt voor die mensen."

"2 – Investeer in preventie, dat levert welzijnskwaliteit op, daar organiseert het welzijnswerk hulp van en kijk hoe je de mensen in de onderkant kunt bereiken. Dat vraagt misschien nu investeringen, maar dat is in de toekomst echt goedkoper."

Kranenbarg: "In de jaren 80 is veel wegbezuinigd. Plukken we die zure vruchten nog steeds?

Van der Burg: Klopt, er is toen veel wegbezuinigd, en er is daarna even een opleving geweest, maar waar het om gaat: als het slecht gaat met de economie snap ik dat je bezuinigt. (..) Maar als het dan weer goed gaat zoals nu, dan moet je wel gaan investeren; in de middeninkomens, terecht.. maar investeer juist ook in de mensen die het zo hard nodig hebben, en die anders niet meekomen in de samenleving."

Kranenbarg: Hoe komt het dat u dat geld niet voor elkaar krijgt bij het kabinet? Misschien krijgt de G40 morgen nog wat voor elkaar.. of zegt Wiebes morgen: investeer ipv de staatsschuld af te lossen. Grijp die uitgestoken hand!

Van der Burg: "Het lastige is: het sociaal werk wordt niet gefinancierd door het rijk maar door gemeenten. Het rijk moet dus geld storten in het gemeentefonds. Dan hebben gemeenten geld, ruimte, om welzijnswerk te.… en het is voor een kabinet nu eenmaal leuker om geld te geven aan de middeninkomens, aan onderwijs en zorg dan aan het gemeentefonds. Want dat zegt de mensen in het land weer niks. Maar dat geld van het gemeentefonds gaat dan naar gemeentezaken, zoals wegen, openbaar vervoer enz, maar het moet ook naar wel gaan naar de maatschappelijke activiteiten en ondersteuning.

Het fragment op NPO Radio 5 is hier te beluisteren. Duur: 4 minuten. 
Verder lezen: Longread en reactie op miljoennota vind u hier.

Lid wordenContact