Nieuwsbericht

Bijeenkomst: HOE bereik je nou juist díe peuters? Armoede/schulden en andere drempels

Stephanie Gross
20 augustus 2019 | 3 minuten lezen

Hoe tackel je de barrières die ouders ervaren om hun kind aan te melden bij peuterwerk? En welke rol spelen armoede en schulden daarbij? Kom op 15 oktober a.s. naar de bijeenkomst in Rotterdam. U kunt zich nu aanmelden!

Sinds de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in 2018 blijven Sociaal Werk Nederland en het LOP (Landelijk Overleg Peuterspeelzalen) signalen krijgen dat het peuterwerk bepaalde groepen peuters niet of nauwelijks meer kan bereiken. Sociaal Werk Nederland hoort vooral dat ouders door hun sociaal-financieel achtergrond en wegens onvermogen (o.a. toeslagen, schulden, taal, migratieachtergrond) hun peuter niet (meer) aanmelden voor de peuteropvang. Juist de peuters (en hun ouders) die het het meest nodig hebben, raken hierdoor steeds meer uit beeld. Dit signaal willen we bespreken met peuteropvangaanbieders en experts.

Vanuit het Rotterdamse duiken we dieper in op deze problematiek. Op 15 oktober 2019 organiseren  de HefGroep en Sociaal Werk Nederland een dialoogsessie ‘De onzichtbare peuters. Barrières van ouders om wel/geen gebruik te maken van peuterwerk en de rol van armoede/schulden hierin’. Vier sprekers zullen u vanuit verschillende invalshoeken bijpraten over dit onderwerp en hierover met elkaar en met het publiek in gesprek gaan.

Inhoud

Tijdens de dialoogsessie gaan we in op de volgende vragen: 

  • Wat zijn de drijfveren van Rotterdamse ouders om hun peuter wel of niet naar het peuterwerk te brengen? Welke barrières ervaren zij?
  • Waarom raken juist kinderen van ouders met een lagere sociaal-economische status uit beeld van het peuterwerk? Welke problemen/belemmeringen spelen hier?
  • Welke rol spelen armoede en schulden hierbij? Welke gevolgen hebben armoede en schulden op het vermogen van ouders om hun peuter te laten deelnemen aan b.v. het peuterwerk? (financieringsproblemen, zorgen, angsten, eenzaamheid, isolement, etc.)
  • Hoe kunnen we deze kinderen alsnog in beeld krijgen én toeleiden naar het peuterwerk?
  • Wat wordt er al gedaan om kinderen die opgroeien in armoede (en hun ouders) te bereiken en te helpen?
  • Hoe kunnen bestaande initiatieven elkaar versterken? Hoe kunnen we dit benutten voor beter bereik van het peuterwerk onder de ‘onzichtbare peuters’? Wat vraagt dat van de verschillende partners?

Sprekers

  • Tessa de Groot, projectmanager W&I Groep: over opzet en resultaten van het onderzoek "Gebruik van de voorschool - Een social marketing onderzoek rondom de behoeften, motivaties en barrières van ouders om gebruik te maken van de voorschool voor hun peuter” in Rotterdam
  • Jaime Jorba Bos, Faircasso: over sociaal incasseren, de invloed van schulden op het gedrag van mensen, en over gedrag en angsten van mensen die al problemen hebben met de Belastingdienst
  • Saskia van Muiswinkel: over de gevolgen van verkeerd gebruik van kinderopvangtoeslag en schuldenproblematiek bij ouders  
  • Linda Koetsveld, voorschools maatschappelijk werk Rotterdam: over de rol en betekenis van schoolmaatschappelijk werk in de voorschoolse periode

Programma

13.00   Inloop en broodjes

13.15   Opening

13.30   Rotterdams onderzoek naar de behoeften, motivaties en barrières van ouders om gebruik te  maken
            van de voorschool (Tessa de Groot)

14.00   Sociaal incasseren en de invloed van schulden op het gedrag van mensen (Jaime Jorba Bos)

14.30   Pauze

14.45   Gevolgen van verkeerd gebruik van KOT en schuldenproblematiek bij ouders (Saskia van Muiswinkel)

15.15   Rol en betekenis van schoolmaatschappelijk werk in de voorschoolse periode (Linda Koetsveld) 

15.45   Belangenbehartiging peuterwerk bij Sociaal Werk Nederland (Ernst Radius)

16.00   Einde

Doelgroep

De bijeenkomst richt zich op bestuurders uit het peuterwerk / voorschoolse educatie (ve) uit de regio Rotterdam/Rijnmond. Bestuurders uit andere regio’s en vertegenwoordigers van gemeenten zijn ook welkom. 

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op 15 oktober 2019, van 13.00 – 16.00 uur, bij de HefGroep, Schoonderloostraat 68 in Rotterdam. 

Aanmelden en contact
U kunt zich hier aanmelden via het inschrijfsysteem van Sociaal Werk Nederland.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Na inschrijving rekenen we op uw komst. Mocht u alsnog niet kunnen komen kunt u uw vervanger doorgeven. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stephanie Gross: gross@sociaalwerk.nl (ma t/m do).
 

Lid wordenContact