Nieuwsbericht

Oproep praktijkvoorbeelden van overleggen tussen sociaal werk (sociaal raadslieden) Juridisch loket, en sociale advocatuur

6 augustus 2019 | 1 minuut lezen

Het ministerie van J&V werkt aan een herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Een van de doelen is de burger zo vroeg mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk te helpen zodat een gang naar de rechtbank eventueel kan worden voorkomen. Sociaal Werk Nederland (LOSR) is nauw betrokken bij dit programma en positioneert het sociaal werk, waaronder sociaal raadslieden als een van de belangrijke partners om deze burgers te helpen.

Wij zijn ook betrokken bij een project over samenwerking tussen sociaal raadslieden, juridisch loket en sociale advocatuur. Wij zoeken daarvoor voorbeelden van overleggen door deze partijen in de praktijk. Het kan gaan om overleggen over sociaaljuridische signalen en/of casuïstiek van cliënten met bijvoorbeeld multi-problematiek. Het gaat vooral om praktijkervaringen waarin deze partijen elkaar ontmoeten en met elkaar spreken en overleggen. Voor meer informatie en aanleveren van voorbeelden, neem contact op met Ernst radius, adviseur, via radius@sociaalwerk.nl of 06-22073506

Lid wordenContact