Nieuwsbericht

Filmpje dialoogsessies: ‘Ik zie jongerenwerker als grote broer’

24 juli 2019 | 1 minuut lezen

Het jongerenwerk moet in 2019 op de kaart! Naast de dag van het Jongerenwerk in juni en het bestuurlijke congres in november zijn er daarom verschillende dialoogsessies. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een ‘scan’ gemaakt van de stand van het jongerenwerk in Nederland. Bekijk nu de video van de eerste twee sessies in Arnhem en Almere.

In de video komen naast jongerengezant Naima Azough, jongeren, jongerenwerkers en twee wethouders aan het woord. Tijdens de twee sessies gingen de aanwezigen in gesprek met elkaar over de noodzaak en de onmisbaarheid van het jongerenwerk. Het gemis aan preventie en de kansen en mogelijkheden van het jongerenwerk. Wethouder Marjan Haak-Griffioen: als je ziet hoeveel het jongerenwerk kan betekenen, slaap ik er ’s nachts slecht van dat ze niet overal kunnen zijn.Louwers

Meer #sterkjongerenwerk, Minder jeugdzorg
De dialoogsessies in Almere en Arnhem zijn onderdeel van de bewustwordingscampagne rond inzet op jeugd- en jongerenwerk in buurten. Sociaal Werk Nederland werkt hierin samen om gemeenten te helpen de omslag te maken naar een sterke sociale basis rond opvoeden en opgroeien: help ouders eerder, signaleer problemen eerder. Zorg dat kleine haperingen in opgroeien en opvoeden niet uitgroeien tot grote (jeugdzorg)problemen. Organiseer slimme netwerken en zorg voor de pedagogen in de buurt. 

Zie voor meer informatie de tussenrapportage langlopend onderzoek Jongerenwerk, Youth Spot (HvA) en recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Lees ook: Marion Smit, directeur Jeugd VWS: 'Waarom het zo ongelofelijk belangrijk is om gemeenten te laten zien wat de waarde van jongerenwerk is.'

Lid wordenContact