Nieuwsbericht

De VNG wil meer vrijheid voor gemeenten in de uitvoering van de taaleis

12 juli 2019 | 1 minuut lezen

De VNG wil meer vrijheid voor gemeenten in de uitvoering van de taaleis en wil ook dat staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) de tegenprestatie van een bredere definitie voorziet. Die punten kwamen onlangs ter tafel in het bestuurlijk overleg tussen gemeenten en de staatssecretaris. Dat meldt Binnenlands Bestuur. 

Politieke realiteit
‘Beide instrumenten zijn in hun huidige vorm bureaucratisch en belemmerend in de uitvoering van de Participatiewet’, zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop (werk en inkomen, CDA), tevens voorzitter is van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie.
Heijkoop, die met enkele collega-wethouders en Divosa-voorzitter Erik Dannenberg onlangs bij staatssecretaris Van Ark aanschoof, vindt de twee wetten eigenlijk onnodig.

Schaarse middelen verdelen
Heijkoop vindt dat de tegenprestatie nog te nauw wordt gedefinieerd. ‘Mantelzorg, vrijwilligerswerk, scholing, en het volgen van een re-integratietraject zijn wat ons betreft allemaal vormen van inspanning die een tegenprestatie kunnen zijn, maar niet meetellen, aldus Heijkoop. ‘Gemeenten moeten hun schaarse middelen zo goed mogelijk verdelen en daaraan leveren mantelzorgers en vrijwilligers een belangrijke bijdrage. Als re-integratie als tegenprestatie telt, krijgen wij ook meer de vrije hand in het beschikbaar stellen van geld op manieren waarbij de lokale situatie het meest gebaat is.’ Re-integratiebudgetten mogen nu nog niet worden ingezet voor de uitvoering van de tegenprestatie. Heijkoop noemt het daarnaast belangrijk dat er een verbinding wordt gelegd met het aankomende inburgeringsstelsel en de middelen die gemeenten krijgen in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web).

Zelfde doel
Heijkoop benadrukt dat gemeenten naar hetzelfde doel streven als de staatssecretaris. ‘Zij zou ons erg helpen die doelen ook te bereiken als gemeenten de ruimte en de vrijheid krijgen om op de manier te werken die het best aanslaat. Dat wordt flink bemoeilijkt door de tegenprestatie en de taaleis in hun huidige vorm.’
Het hele artikel vindt u hier. 

Lid wordenContact