Nieuwsbericht

Minister neemt suggesties van Sociaal Werk Nederland over in wetsvoorstel over beslagvrije voet

Chris Bos
24 juni 2019 | 1 minuut lezen

Als iemand zijn schulden niet betaalt, mag een schuldeiser maatregelen nemen om zijn geld terug te krijgen, maar mensen met schulden moeten niet onder het bestaansminimum terechtkomen. Zij moeten geld overhouden om van te leven. Daarom wordt er bij een beslag op hun bankrekening een deel van het tegoed vrijgehouden. Bij beslag op loon of een uitkering geldt dit al.
Minister Dekker heeft hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. ‘De maatregel sluit aan bij de inzet van het kabinet om het aantal problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen,’ aldus de minister.

Verder mag er geen beslag worden gelegd op roerende zaken, zoals een auto of een inboedel, als de kosten waarschijnlijk de baten overtreffen. Een gedwongen verkoop levert in zo’n geval niets op. Sterker nog, het leidt alleen maar tot een hogere schuld, omdat de kosten vaak voor rekening van de schuldenaar komen. Het beslag wordt dan een drukmiddel om de schuldenaar te laten betalen, terwijl hij hier geen geld voor heeft.

Internetveiling
Daarnaast wordt – eindelijk- de verouderde lijst van zaken die buiten een beslag blijven aangepast aan deze tijd. Dit geldt ook voor veilingregels van roerende zaken. Nu gebeurt dat nog met een zaalveiling, maar het kan straks ook via het internet.
Ook het in beslag nemen van een auto of aanhangwagen wordt efficiënter. Nu moet een deurwaarder het voertuig daadwerkelijk zien om er beslag op te kunnen leggen. Dat kost tijd en geld, terwijl via het kentekenregister van de RDW eenvoudig is vast te stellen of iemand een auto op zijn naam heeft staan. Daarom kan straks beslag worden gelegd na inzage in het kentekenregister en wordt het niet meer mogelijk om de auto na een beslag snel over te schrijven op een andere naam. Zo wordt een koper beschermd tegen een verkoper die zijn auto met een beslag erop wil verkopen.

Geef deurwaarder inzicht in banksaldo
Sociaal Werk Nederland en de LOSR hebben de minister tijdens een internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel diverse aanpassingssuggesties gedaan. ‘Die zijn gelukkig grotendeels overgenomen,’ aldus André Moerman, namens de LOSR. ‘En sowieso is dit wetsvoorstel een goede zaak voor mensen die met schulden te maken krijgen. Het zou ook helpen om de deurwaarder zo nodig inzage te geven in iemands banksaldo om zo onnodig beslag te voorkomen, maar die aanbeveling heeft de minister jammer genoeg niet overgenomen.’

Lid wordenContact