Nieuwsbericht

Humanitas meet impact van activiteiten met eigen meetinstrument

Marije van der Meij
27 mei 2019 | 3 minuten lezen

Heleen de Boer werkt sinds 2015 als Adviseur Monitoring & Evaluatie bij Vereniging Humanitas. De vereniging wil mensen die het tijdelijk niet zelf redden, om welke reden dan ook, ondersteunen door de inzet van vrijwilligers, zodat ze daarna vol vertrouwen hun leven weer kunnen oppakken en beter in staat zijn om -toekomstige- problemen aan te pakken.

Waarom doe je wat je doet?
“Voordat ik bij Humanitas aan de slag ging, heb ik verschillende rollen in het sociale domein gewerkt. Op een gegeven moment kwam ik in contact met het gedachtegoed SROI (Social Return on Investment) en ik raakte enorm getriggerd.

Bij sociale en maatschappelijke organisaties zitten vaak gedreven mensen die hun werk goed willen doen, maar die niet altijd kritisch kijken naar wat het voor de maatschappij oplevert en of het ook de juiste dingen zijn. Het is een andere manier van denken en kijken die ik heel interessant vind,” legt Heleen uit.

In de jaren daarna komt ze als adviseur bij veel verschillende maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen en overheden over de vloer. Heleen: “Ik deed veel ervaring op met de methodiek en ondersteunde organisaties bij het inzichtelijk maken van hun impact, om daar ook meer op te gaan sturen. Bij Humanitas krijg ik de kans om echt te werken aan de implementatie van het impactgericht werken. Dit is binnen de vereniging een enorme uitdaging vanwege de variëteit aan afdelingen en activiteiten." 

"Ik zit kritisch in mijn rol binnen het sociale domein: ik vind het belangrijk om mensen te helpen, maar nog veel belangrijker dat we dat op een effectieve en duurzame manier doen. Ik zie het als mijn taak om te zorgen dat we binnen de organisatie een meer impactgerichte strategie ontwikkelen en dat keuzes worden gebaseerd op basis van die impact; wanneer hebben we de grootste toegevoegde waarde?.

Dit vraagt om een mentaliteitsverandering binnen de vereniging. We moeten op een andere manier gaan kijken naar onze activiteiten en manieren vinden om op een structurele manier zicht te krijgen op onze impact. Het is dus meer dan alleen goed doen. Je moet ook verantwoording af kunnen leggen over wat je doet en hoe het duurzaam bijdraagt aan het welzijn van je doelgroep.”

Op welke manier werk jij aan het vergroten van de impact van jouw organisatie?
"Ik begon met een hele concrete opdracht om een meetinstrument te ontwikkelen waarmee de afdelingen van Humanitas inzicht krijgen in de impact van de activiteiten. Dit hebben we ook samen met een aantal afdelingen ontwikkeld. Inmiddels is dit ingebed in de vereniging en ontvangen deelnemers automatisch een vragenlijst na afronding van hun traject.

Dit gaat niet alleen over de tevredenheid, maar ook over het effect van de ondersteuning op verschillende leefgebieden zoals opvoeding, gezondheid, relaties en geldzaken. Zo hebben we toegewerkt naar een meer systematische manier van meten en evalueren.

Steeds meer afdelingen maken hier nu gebruik van en gebruiken de resultaten om keuzes te maken binnen hun activiteiten. Zo kunnen zij hun activiteiten onderbouwen en verantwoorden aan financiers. Op landelijk niveau proberen we impact ook steeds meer te integreren in onze manier van werken.

We zijn gestart met het ontwikkelen van een theory of change. Dit helpt ons om nog scherper te krijgen wat onze rol is in het maatschappelijke veld en welke toegevoegde waarde we leveren."

Wat is jouw beste tip voor organisaties die de impact van hun organisatie willen vergroten?
"Bedenk eerst waarom je impactgericht werken belangrijk vindt. De omslag maken naar impactgericht werken omdat er een bepaalde vorm van verantwoording van je verwacht wordt, is niet voldoende om dit proces succesvol te doorlopen. Betrek medewerkers is een vroeg stadium. En durf keuzes te maken! Soms is het zelfs beter om iets niet te doen."

Wat zou je nog willen leren als het gaat over impactgericht werken? Van wie zou jij nog wel tips willen krijgen?
"Ik zou nog meer handvatten willen om impact een wezenlijk onderdeel te maken van je manier van werken en als basis voor je strategie in plaats van ‘iets dat je erbij doet’. Dus hoe gaan we van draagvlak naar gerichte actie, ook op bestuurders- en management niveau.

Wat dat betreft zou ik graag het gesprek aangaan met Stichting AAP over hoe zij de verschillende stakeholders hebben meegenomen in hun proces, waarbij ze scherpe keuzes hebben gemaakt om nog meer impact te kunnen realiseren."

Met welke impact-gerichte vraag mogen collega’s altijd bij jou op de koffie komen?
“Hoe creëer je draagvlak binnen je eigen organisatie om de cultuurshift te maken richting impactgericht werken? Omdat Humanitas een verenigingsstructuur heeft met 82 afdelingen (van klein tot groot) is dit een intensief proces waar ik inmiddels veel ervaring mee heb opgedaan.”

Dit artikel is gepubliceerd op Impact Chalange 

Lid wordenContact