Nieuwsbericht

SER-advies - Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers

27 mei 2019 | 2 minuten lezen

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad.

Gemeenten, werkgevers en andere partijen moeten veel effectiever samenwerken om vluchtelingen aan een baan te helpen. Kennis die wordt opgedaan bij het begeleiden van statushouders moet veel beter worden uitgewisseld dan nu het geval is. Dat zegt voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Afhankelijk
Uit de studie blijkt dat slechts een kwart van de statushouders die sinds 2014 in Nederland woont betaald werk heeft gevonden. Twee derde is afhankelijk van een bijstandsuitkering. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij mogen in Nederland werken en een opleiding volgen.

Betere ondersteuning
Hamer legt uit dat statushouders bij het zoeken naar een betaalde baan tegen uiteenlopende problemen aanlopen. ‘Het gaat onder meer om taalproblemen en om niet-geschikte diploma’s. Verder zijn er op decentraal niveau grote verschillen in aanpak, waardoor de ondersteuning van statushouders lang niet altijd vroegtijdig en over een langere periode plaatsvindt.’ De SER-voorzitter stelt dat alleen door een op maat gesneden ondersteuning en langdurige begeleiding kan worden bereikt dat grote groepen statushouders aansluiting met de arbeidsmarkt vinden.

Mooie voorbeelden
‘Er zijn veelbelovende initiatieven op het gebied van het begeleiden van nieuwkomers’, aldus Hamer. ‘Een mooi voorbeeld is de gemeente Utrecht waar taal, werk en opleiding worden gebundeld in één leer- en werkprogramma. Daardoor kunnen mensen met een laag taalniveau toch aan de slag.’

Zie voor voorbeelden ook de website van Sociaal Werk Nederland: zo doen ze inburgeren in het zuiden, in het Westland werkt Al Sabbagh volgens de BAM-werkwijze en in Alphen aan den Rijn starten ze direct grondig met inburgeren.  

Download hier het rapport van de SER:

Lid wordenContact