Nieuwsbericht

De mens centraal stellen vraagt om kritische professionals

23 mei 2019 | 2 minuten lezen

De mens centraal’, wat betekent dat daadwerkelijk voor studeren en werken in de zorg-, sport- en welzijnssector? Je kunt er immers niet op tegen zijn. De bundel ‘De mens centraal, geen probleem?’ gaat daarover.

Op 18 april jongstleden belichtten onderzoekers, docenten, ervaringsdeskundigen, studenten en werkveldvertegenwoordigers tijdens de gelijknamige conferentie wat ‘de mens centraal stellen’ betekent in de praktijk en welke invloed dit heeft op hoe professionals hun werk doen. “Met als doel de praktijk, het beleid en het onderwijs te verbeteren,” licht (voormalig) lector Stimulering Gezonde Samenleving, samensteller en redacteur van de bundel Thomas Kampen toe. “Dit is de verdieping die we zoeken. Het geeft concrete en kritische aanknopingspunten voor de inhoud van het onderwijs, het handelen van professionals, de richting van ons onderzoek en draagt tevens kritisch bij aan beleidsontwikkelingen", aldus Heleen Jumelet, domeindirecteur Gezondheid, Sport en Welzijn van Inholland

Betekenis van de mens in 3 H's
'De betekenis van ‘de mens centraal’ is te ontleden in drie H’s: hoofdzaak, holisme en humane verhoudingen', aldus Thomas van Kampen. Hoofdzaak gaat over de mens prioriteren boven regels en richtlijnen. Holisme heeft volgens hem twee betekenissen: de mens als geheel beschouwen en de mens in zijn context zien. De laatste H draait om het menselijker maken van hulpverleningsverhoudingen in zorg en welzijn. “De drie H’s geven aanleiding tot een kritische houding van professionals.”

Oprecht luisteren en echt handelen
Om de mens echt centraal te stellen moet je oprecht kunnen luisteren, bedenken wat de situatie voor de persoon betekent en door kunnen vragen. Dit blijkt uit verhalen van ervaringswerkers met armoedebestrijding en de psychiatrie. Het is belangrijk om je gehoord te voelen én dat iemand echt handelt, aldus een studente die het project mijn personal coach aangepast sporten uitvoert.  

Discussie
De discussie na de pauze vindt plaats aan de hand van stellingen. Roel van Goor, associate lector Jeugd en Samenleving stelt dat jongeren beter moeten luisteren naar jeugdprofessionals. Lector Medische Technologie Harmen Bijwaard en zijn associate Laurence Alpay verdedigen de stelling dat je in zorg en welzijn moet streven naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid, én dat technologie daarin een rol moet spelen. Als laatste zet Berno van Meijel, lector GGZ-Verpleegkunde, aan tot het creatief omgaan met regels omdat dat de enige manier is om als professional de mens centraal te zetten. Een samenvatting van de reacties vind je terug in het nieuwsbericht op de website van Hogeschool InHolland

Tenslotte
In het programma Sociaal Werk Versterkt hebben we met de methode van adviesvangers in beeld gebracht wat inwoners verwachten en wensen van de ondersteuning die sociaal werkers en sociaal werk organisaties bieden. En wat we dus kunnen leren van inwoners

Wil je op een laagdrempelige manier inwoners raadplegen, informeren en met hen samen activiteiten opzetten? Met de 10 makkelijk inzetbare werkvormen uit de ‘Participatiewaaier' benut je de denk- en doekracht van inwoners. Zo kun je op een creatieve manier inwoners raadplegen om vervolgens samen vraagstukken in de wijk aan te pakken

Lid wordenContact