Nieuwsbericht

Gezocht: gastorganisaties voor inspiratiebijeenkomsten over ouderenwerk

4 april 2019 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland is al sinds jaar en dag nauw betrokken bij landelijke programma’s rond preventieve ouderenzorg en ouderenwerk. Anno 2019 gaat het om programma’s als Langer Thuis, Eén tegen Eenzaamheid en de Juiste zorg op de Juiste Plaats, die de ondersteuning van ouderen die langer thuis wonen én vernieuwende aanpakken op dat gebied stimuleren.

‘Om die landelijke programma’s te vertalen naar de lokale praktijk willen we een aantal inspiratiebijeenkomsten organiseren,’ aldus John Huttinga, senior adviseur Preventie, Gezondheid & Ouderen. ‘Met als hoofddoel om organisaties met elkaar in contact te brengen voor kennisuitwisseling en bijpraten over die landelijke programma’s. Immers, samen staan we sterker en ik zie dat veel organisaties daar te weinig gebruik van maken.  Wat kun je voor elkaar betekenen? En bij welke thema’s kun je regionaal samen optrekken om effectiever te opereren? Daar valt nog een wereld te winnen.’

Update 1 mei: VWS ondersteunt dit initiatief. Sociaal Werk Nederland en VWS hebben afgesproken dit project samen te doen. Het programma blijft hetzelfde, maar wordt deels door VWS gepresenteerd. Daarmee wint het programma nog aan diepte en accuraatheid, nu de informatie uit de eerste hand komt. Ze zullen onder meer toelichting geven op een aantal subsidieregelingen van ZonMW die voor ook sociaalwerkorganisaties uiterst interessant zijn.

Actieve bijdrage
De opzet gaat uit van regionale bijeenkomsten van vier uur waarvoor ongeveer tien organisaties zich kunnen aanmelden. Johan Huttinga: ‘De eerste staat voor juni op de rol. In het najaar volgen er dan nog vijf. Het idee is dat steeds een lidorganisatie fungeert als gastheer. Vooraf ga ik peilen waaraan de betreffende deelnemers behoefte hebben, zodat we het programma daar per bijeenkomst op kunnen afstemmen. Het uitgangspunt is ook om zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande structuren en overleggen.’

Bij de presentatie van landelijke programma’s en de verdiepingsvragen wil Johan Huttinga graag andere organisaties betrekken, zoals Movisie, het Trimbos-instituut of de VNG. ‘En desgewenst kunnen ook gemeenten als opdrachtgevers aanschuiven. De aanwezige leden hebben daar een stem in.’

Dat alles mag wat Sociaal Werk Nederland betreft leiden tot bijeenkomsten met volop interactie tussen deelnemers. ‘Ik denk ook aan pitches waarin iedere organisatie kort vertelt over de eigen activiteiten, met de nadruk op “dát werkt!”.’

Speciale aandacht voor sociale technologie
Hoog op de agenda van de bijeenkomsten staan wat Johan Huttinga betreft ook e-Health en sociale technologie. ‘De directe aanleiding daarvoor zijn meerdere financieringsregelingen die op dit moment openstaan (ZonMW). Tijdens de bijeenkomsten kunnen we bekijken óf en hóé we regionaal voldoende kennis en capaciteit kunnen ontwikkelen om de sociale technologie een grotere rol te geven in de werkprocessen van welzijn en zorg.’

Rest nog de vraag waar en wanneer de bijeenkomsten zullen worden gehouden. Johan Huttinga: ‘Bij dezen roep ik geïnteresseerde sociaalwerkorganisaties van harte op zich bij mij aan te melden!’

        Johan Huttinga: 06 512 06 509, of huttinga@sociaalwerk.nl

Lid wordenContact