Nieuwsbericht

Paul Ansems begeleidt sessie "Toezichthouder en bestuurder: wie doet wat?" (24 april)

Marije van der Meij
19 maart 2019 | 3 minuten lezen

Paul Ansems van ONYX4People, een bureau dat gespecialiseerd is in governance, assessments en (zelf)evaluaties, begeleidt de sessie over governance in sociaal werk.

Hoe kom je tot een goede rolverdeling?
Hoe kom je als directeur of directeur-bestuurder tot een goede rolverdeling met je Raad van Toezicht (RvT)? Dat is de centrale vraag van deze workshop, die Paul Ansems van ONYX4People verzorgt. Daarbij gaat het niet om harde scheidslijnen, maar vaak meer om  ‘zachte factoren’, zoals:

 • Afstand en betrokkenheid (relaties tussen RvT en de RvB/directeur en stakeholders).
 • Vertrouwen en informatie (herkenbare tendens: bij weinig vertrouwen wil RvT veel informatie).
 • Touwladder of glijbaan: tell me, show me of zelfs prove it to me. Van ‘Wij laten het over aan de directeur(-bestuurder)’ tot ‘Wij besturen mee’.
 • Uitdagingen en dilemma’s: interveniëren of adviseren?

Enerzijds willen de directeuren en directeur/bestuurders profiteren van de relaties en knowhow van leden van de RvT en verwachten zij steeds meer van hen. Anderzijds willen zij voldoende ruimte hebben om ondernemende directeuren of bestuurders te zijn.

Hoeveel ruimte geven beide partijen elkaar? Organisaties voor sociaal werk worden geacht ondernemend te zijn, maar er kan spanning tussen een directeur en diens RvT ontstaan als de RvT bij gesprekken van de directeur/bestuurder met opdrachtgevers of samenwerkingspartners willen aanschuiven. Of bij meningsverschillen over aanbestedingen. Of als er een belangrijk actueel vraagstuk is en een lid van de RvT met een plan van aanpak komt, terwijl de directeur/bestuurder daar eigenlijk over gaat.

Georganiseerd vertrouwen en handelingsruimte
‘Allemaal herkenbare situaties,’ zegt Paul Ansems. ‘Je kunt veel afspraken helder op papier vastleggen, zoals over de rolverdeling tussen directeur/bestuur en RvT. Maar er kunnen altijd conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld over een conflict met de gemeente of een financiële tegenvaller. Je hebt geen simpele checklist die je af kunt vinken, maar je moet er met elkaar uitkomen. Het gaat voor een belangrijk deel om georganiseerd vertrouwen en handelingsruimte.’

Thema’s die in deze workshop aan de orde komen:

 • Welke afspraken over rolverdeling moet je vastleggen?
 • Wat stem je met elkaar af en wat niet?
 • Hoe kom je samen uit conflicten en crisissituaties?
 • Hoe kun je die voorkomen?
 • Hoe kunnen we optimaal profijt hebben van de Vernieuwde Governance Code van Sociaal Werk Nederland?
 • Hoe ga je om met een instruerend/’meewerkend’ bestuur?
 • Zijn er ook tussenvormen tussen een RvT en een bestuur, zoals een toezichthoudend bestuur?
 • Hoe kun je kwaliteitsverbetering van je RvT bespreekbaar maken en stimuleren?

Tweelaags governance model
Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel leden die een RvT hebben als leden die een bestuur hebben. Het gaat met name om het onderscheid, in een tweelaags governance model (two tier), tussen enerzijds de RvT en anderzijds de RvB of Directeur. Om spraakverwarring zoveel mogelijk te voorkomen spreken we consequent van RvT wanneer er RvT of Bestuur in de zin van toezichthoudend bestuur wordt bedoeld, en van directeur/bestuurder wanneer we het hebben over de tweede laag in de governance structuur, die van directeur of RvB (statutair bestuurder).

‘Paul Ansems heeft bij Stimenz een heel mooie assessment voor toezichthouders uitgevoerd, dat resulteerde in individuele profielen en een teamprofiel. Daardoor konden we tot goede afspraken komen over de samenstelling en rolverdeling binnen de RvT en tot een goede rolverdeling tussen RvT en bestuurder. Paul is goed thuis in de ontwikkelingen rond governance en kent de Vernieuwde Governance Code van Sociaal Werk Nederland op zijn duimpje. Hij weet met welke onderdelen organisaties voor sociaal werk goed of minder goed uit de voeten kunnen en hoe ze optimaal profijt van de Code kunnen hebben.’
Greet Bouman, voorzitter van Verdiwel en directeur-bestuurder van Stimenz in Apeldoorn.

Datum:      24 april 2019
Locatie:    Sociaal Werk Nederland, Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht.
Programma:

13.00 uur           Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur           Welkoms door Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland, en Greet Bouman, voorzitter
                           Verdiwel 
13.45 uur           Inleiding Paul Ansems.
14.15 uur           Paul Ansems gaat met de deelnemers in gesprek over concrete casuïstiek die deelnemers bij                             aanmelding kunnen inbrengen!
16.30 uur           Afsluiting en borrel

Aanmelden:   keesneefjes@verdiwel.nl

Lid wordenContact