Nieuwsbericht

Interviewbundel “Met het oog op de jeugd”

10 januari 2019 | 1 minuut lezen

In december nam de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) afscheid, met onder meer een interviewbundel. Daarin komen mensen aan het woord die de bedoelingen van de Jeugdwet in de praktijk moeten waarmaken. Samen schetsen zij een beeld van wat het vertalen van de ambities naar de weerbarstige praktijk met zich meebrengt.

“Bij ons afscheid leek het een goed idee om, naast het eindverslag over de manier waarop wij onze taakopdracht hebben vervuld, de mensen aan het woord te laten die de bedoelingen van de Jeugdwet in de praktijk moeten waarmaken,” schrijft TAJ-voorzitter Marianne Sint in het voorwoord van de bundel. “Dat heeft inspirerende verhalen opgeleverd.”

En ze vervolgt: “Wij hadden de ambitieuze gedachte om onze gesprekspartners vooruit te laten kijken naar 2025 en te schetsen hoe het jeugdstelsel eruit zou zien na een geslaagde transformatie. Dat bleek te hoog gegrepen. Alle geïnterviewden wilden een en ander kwijt over hun ervaringen tot nu toe. Achteraf is dat niet alleen logisch, maar zelfs interessanter.”

Ze concludeert uiteindelijk: “Maar om de beoogde transformatie in 2025 daadwerkelijk te hebben gerealiseerd, moet er nog heel wat water onder de brug doorstromen. Eén ding is daarbij zeker: welke lessen ook getrokken kunnen worden uit de ervaringen tot nu toe – als we daarbij degenen om wie het écht gaat, de kwetsbare jongeren zelf, niet naar hun ervaringen vragen en hen geen stem geven dan zullen de resultaten suboptimaal zijn. De bal ligt bij de gemeenten, de zorgaanbieders en de professionals, in het belang van het kind.”

Een van de geïnterviewden in de bundel is de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx. Zij sprak ook op het geslaagde Jongerencongres dat R-Newt en Sociaal Werk Nederland onlangs organiseerden. Een kort beeldverslag en alle presentaties van dat congres vind je hier.

Lid wordenContact