Nieuwsbericht

VSBfonds helpt jonge nieuwkomers K!X WORKS

11 december 2018 | 2 minuten lezen

Jonge statushouders aansluiting laten vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt of een opleiding. Dat is het doel van K!X Works en het blijkt al drie jaar een succesvolle aanpak. Het programma werd in 15 gemeenten uitgevoerd, er hebben ruim 500 jonge statushouders meegedaan en de resultaten zijn uitstekend. Dankzij een donatie van VSBfonds kan Movisie de komende twee jaar door met K!X Works verder verspreiden, borgen en de impact vergroten bij nieuwe gemeenten. Zij kunnen, dankzij VSBfonds, middels co-financiering meedoen aan K!X Works met een eigen bijdrage van slechts 25%. Dat meldt Movisie. 

K!X Works is een aanvulling op de behoefte van overheid en maatschappij om nieuwkomers snel te laten integreren. Nieuwkomers kennen het Nederlandse arbeidsmarkt- en onderwijssysteem onvoldoende en hebben vaak moeite met het vinden van werk. K!X Works inspireert, motiveert en geeft jonge nieuwkomers meer kennis over opleidingen en de werking van de arbeidsmarkt.

In het K!X Works-programma worden jonge nieuwkomers getraind in vaardigheden en competenties die aansluiten bij een baan. Ze worden gestimuleerd om zelf te werken aan hun eigen toekomst, uitgaande van eigen kracht en kwaliteiten. Door gastlessen en bedrijfsbezoeken komen deelnemers in contact met de arbeidsmarkt, bouwen ze aan hun netwerk en versterken hun beroepsoriëntatie en opleidingskeuze. De deelnemers worden een periode intensief begeleid en getraind door Movisie én door vrijwilligers die zelf als vluchteling naar Nederland kwamen. Een coach/mentor helpt de jonge nieuwkomers bij het vergroten van hun netwerk. Aan het einde van het traject ontvangen de jongeren een certificaat.

Projectleider Jamal Chrifi: ‘Ik ben enorm trots op wat we de afgelopen drie jaar bereikt hebben met K!X Works, omdat we echt voor een duurzame aanpak zijn gegaan. Met K!X Works kunnen we jonge nieuwkomers stap voor stap begeleiden en toerusten, en de kloof naar arbeid of onderwijs op een heel praktische manier proberen te dichten. Het is belangrijk dat we de methodiek, door de bijdrage van VSBfonds, kunnen borgen en uitbreiden naar nieuwe gemeenten. We investeren in een duurzame verandering door kennis over te dragen naar gemeenten. Die borging en kennisoverdracht maakt KIX Works uniek. Movisie organiseert jaarlijks een uitwisselingsbijeenkomst met gemeenten en partners en publiceert het magazine DOEN! met mooie en interessante verhalen uit de praktijk.’

Ook Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, is enthousiast over K!X Works: ‘Het is een onderwerp dat de SER na aan het hart ligt en waar wij ons intensief mee bezighouden. Ik vind K!X Works een goed voorbeeld van een succesvol initiatief dat op een makkelijke manier verspreid kan worden. De methodiek gaat uit van kleinschaligheid, maar kan tegelijkertijd eenvoudig door andere gemeenten worden overgenomen. Dat vind ik de kracht: door samen ervaringen te delen en kennis uit te wisselen kunnen we grote stappen zetten.’

Gemeente Leiden en Huizen hebben al besloten in het nieuwe jaar met K!X Works te starten. Met andere gemeenten zijn de gesprekken in volle gang. Voor meer informatie over K!X Works, neem contact op met Jamal Chrifi via j.chrifi@movisie.nl of 06 55 44 05 30.

VSBfonds
VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Lid wordenContact